Lees verder

Missie

De missie van Bibliotheek Wierden laat zich samenvatten in de volgende woorden:
“De Bibliotheek inspireert en helpt je te groeien door het delen van informatie, kennis en ervaring zodat je actief kan deelnemen aan de maatschappij”

Visie

Kernfuncties (drie landelijke kerntaken van de Bibliotheek)

  • lezen en leesbevordering
  • leren en informeren
  • educatie

Lezen en leesbevordering

Lezen vormt het fundament voor een continue individuele ontplooiing. Zonder deze vaardigheid kun je in een moderne samenleving eenvoudigweg niet meedoen. Uit onderzoek blijkt echter dat de leesvaardigheid en animo voor lezen daalt.Wie aan taalontwikkeling wil doen, zal echter veel moeten lezen en wie lezen zegt, zegt… bibliotheek. Leesbevordering staat voor bibliotheken centraal. In de komende jaren zullen de bibliotheken zich richten op verdere verbetering van leesvaardigheid om zo de taalontwikkeling van Nederlanders te stimuleren. Dat gebeurt in samenwerking met educatieve instellingen. Maar ook met kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en consultatiebureaus. Samenwerking met een bibliotheek betekent concreet hogere Citoscores voor de leerlingen en minder laaggeletterdheid (in Wierden nu 13%). Als laaggeletterden in de samenleving willen participeren, is leesbevordering voor hen hard nodig. De bibliotheek biedt hulp voor mensen die door allerlei oorzaken (dyslexie,fysieke beperkingen) meer moeite met lezen hebben. De Bibliotheek Wierden ziet daarom een belangrijke taak weggelegd op het gebied van lezen en leesbevordering.

Leren en informeren

Leren gebeurt niet alleen in het klaslokaal.Veel van de persoonlijke ontwikkeling vindt plaats buiten schooltijd en na de schooljaren. De bibliotheek helpt mee om de algemene ontwikkeling van volwassenen te bevorderen en bij te houden. De bibliotheek is met recht een plek om wijzer te worden. Informatie is er tegenwoordig in overvloed. De bibliotheek is een veilige plek in het publieke domein waar waardevolle informatie op maat beschikbaar is en onafhankelijk wordt aangeboden. Zonder belemmeringen, eenvoudig te vinden en betaalbaar te raadplegen.Via pc, smartphone of tablet kunnen lezers, studenten, burgers en werknemers toegang krijgen tot Bibliotheek.nl; een overzichtelijke bron waaruit mensen hun gegevens halen en verwerken. Dat is belangrijk, want goed geïnformeerde burgers, die ook uit de voeten kunnen met moderne communicatiemiddelen zijn maatschappelijke participerende burgers.

Educatie

De inzet van de bibliotheek is dat iedereen die naar school gaat, zoveel mogelijk vrij toegang moet hebben tot informatie via de Bibliotheek. Speerpunten in het aanbod zijn ontwikkelen van taal, lezen en leesplezier en mediawijsheid. Het aanbod van diensten aan het onderwijs wordt provinciaal ontwikkeld. De uitvoering is lokaal. In het voorschoolse aanbod richt de Bibliotheek Wierden zich op het op jonge leeftijd bevorderen van het leesplezier.