Lees verder

De Stichting Openbare Bibliotheek Waterland, stelt zich ten doel het bevorderen van het vrije verkeer van informatie ter beschikking te stellen. En ook door het in stand houden van één of meerdere bibliotheekvoorzieningen ten behoeve van de uitvoering van het bibliotheekwerk voor het werkgebied.

De stichting probeert haar doel te bereiken door:

  1. Het naar professionele normen verantwoord ontwikkelen, in stand houden en beheren van een openbare bibliotheek
  2. Het geven van naar professionele normen verantwoorde voorlichting en informatie.
  3. Het stimuleren van het gebruikmaken van de dienstverlening van de stichting. Onder meer door het samenwerken met organisaties, groepen en instellingen. Met als doel hen te wijzen op de gebruiksmogelijkheden van de openbare bibliotheek en ook te vernemen welke verwachtingen zij van deze instelling hebben.
  4. Alle andere wettige middelen die voor het bereiken van haar doel bevorderlijk kunnen zijn.