Lees verder

Missie en Visie

Missie

De Bibliotheek Venlo is als schatkamer van informatie en als inspirerend ontmoetingscentrum het maatschappelijk hart van Venlo. De Openbare bibliotheek Venlo is een daadkrachtige, toekomstgerichte en verbindende organisatie. Wij leveren in samenwerking met onze partners een bijdrage aan het zelfstandig functioneren van mensen tot goed geïnformeerde en ontwikkelde burgers opdat ze kunnen meedoen in de samenleving.

Visie

  • Onze klanten door een persoonlijke benadering wegwijs maken in het zoeken en vinden van de juiste informatie;
  • mensen coachen en inspireren om zich verder te kunnen ontwikkelen en ontplooien om deel te kunnen nemen in de samenleving;
  • een Huis van informatie en een bruisende programmering bieden;
  • een aantrekkelijke werkgever en onze medewerkers een open en inspirerende werkomgeving bieden;
  • als Huis van de Informatie, als samenwerkende en/of coördinerende partij in de stad werken aan het voorkomen en bestrijden van achterstanden op het gebied van basisvaardigheden waardoor iedereen zich kan ontwikkelen;
  • alle kinderen van 0-18 jaar zijn gratis lid van de bibliotheek en hebben toegang tot rijke informatie, ongeacht de betrokkenheid van de ouders. Wij zetten de beschikbare middelen doelmatig en effectief in.