Lees verder

Missie

Voor Bibliotheek Velsen tellen alle mensen mee. Bij ons kunnen mensen zich ontwikkelen waardoor ze beter in staat zijn deel te nemen aan de (kennis)maatschappij. We verbinden en ontwikkelen burgers, organisaties  en kennis.

Visie

De positie die de bibliotheek wil innemen in Velsen in de toekomst:

  • samen met onze samenwerkingspartners het sociaal maatschappelijke hart vormen van de Velsense samenleving;
  • we werken samen, verbinden en faciliteren;
  • nieuwe, innovatieve vormen van dienstverlening cre√ęren samen met onze klanten en partners;
  • onze deskundigheid inzetten voor leesbevordering, kennisverwerving en het vergroten van informatie- en
    mediavaardigheid;
  • op de hoogte zijn van de behoeften van onze klanten en de markt;
  • kennisdeling faciliteren door kennis en informatie beschikbaar te (laten) stellen;
  • speciale aandacht voor kinderen en kwetsbare groepen.