Lees verder

We hebben de afgelopen jaren geconstateerd dat de bibliotheek zoals we die kennen uit het verleden (vooral gericht op uitlenen) aan verandering toe is. Niet om het veranderen, maar omdat de maatschappelijke ontwikkelingen dat van ons vragen.
En daarom gaan we aan de slag: bestuur, directie en alle medewerkers. Met elkaar gaan we onze bestaande activiteiten herijken en ons heroriënteren. Zeker niet alles gaat overboord; herijken betekent immers kijken wat uit het recente verleden past in de toekomst. En het allerbelangrijkste blijft overeind; het beeld van de bibliotheek als waardevrije plek, laagdrempelig en dus voor iedereen toegankelijk. Dáár staan we voor. We hebben ons ook als betrouwbare samenwerkingspartner bewezen en zullen dat blijven doen.

Visie

De bibliotheek 3.0 wordt een ontmoetingsplek. Laagdrempelig, midden in de samenleving, fysiek en digitaal bereikbaar. Iedere inwoner van
Staphorst kan er terecht voor vragen, ontspanning, leren en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast wordt zij een professionele partner voor het onderwijs en de maatschappelijke organisaties.

Kernwaarden/publieke waarde

De bibliotheek Staphorst wil haar kernwaarden bepalen. Deze kernwaarden worden uitdrukkelijk verbonden aan de waarde-levering die van de bibliotheek verwacht mag worden. Aan de hand van het ontwikkelmodel (zie hieronder) heeft de bibliotheek deze waarden benoemd. Per werkgebied/pijler zijn deze:

  • Jeugd en onderwijs: ondersteunend, betrokken, innovatief;
  • participatie en zelfredzaamheid : samenredzaamheid, laagdrempelige ontmoeting, informatieverstrekking, taal(vaardig);
  • persoonlijke ontwikkeling: creativiteit, kennis, verrijking, verbreding;
  • verandering en verbreding klassieke bibliotheek: laagdrempelig, waardevrij, veilig, ontwikkeling naar een 21e
    century skills bibliotheek.