Lees verder

Wij zijn het maatschappelijke hart van de stad. Een plek waar je mensen kunt ontmoeten, van elkaar kunt leren en jezelf kunt ontwikkelen. We zijn te vinden op verschillende bibliotheeklocaties, op scholen en online. Onze organisatie bestaat uit een team van deskundige medewerkers en enthousiaste vrijwilligers. En natuurlijk werken we nauw samen met andere organisaties en partners in de stad.

Onze visie

Ieder mens is een bron van kennis en verhalen. De Bibliotheek Schiedam dient als intermediair tussen deze kennis en overige beschikbare informatie. Ze biedt een plek, fysiek dan wel virtueel, waar mensen elkaar ontmoeten, van elkaar leren en zich kunnen ontwikkelen.

De Bibliotheek Schiedam inspireert mensen om hun kennis te delen. Ze laat anderen participeren in het moderne bibliotheekwerk door met inwoners van Schiedam, bezoekers en partners in de stad diverse vormen van samenwerking te vinden op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied.

Onze missie

Iedere burger heeft recht om kennis te nemen van informatie, cultuur en educatie. Het is onze opdracht om burgers in dit recht te ondersteunen. De Bibliotheek Schiedam is een cultureel ondernemende organisatie, die samen met partners en inwoners bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en de verbetering van maatschappelijke kansen van alle burgers.