Lees verder

Bibliotheek Rivierenland biedt alle inwoners van Rivierenland een openbare schatkamer voor lezen, literatuur, cultuur en informatie. Negentien bibliotheken verspreid over de regio. Zij fungeren als multifunctionele ontmoetingsplaats, open leercentrum en lokaal informatieknooppunt waar regelmatig uiteenlopende activiteiten georganiseerd worden. Bibliotheek Rivierenland is ook educatiepartner op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid voor zowel individu als onderwijs. Met de Bibliotheek op school pionieren de lees-/mediacoaches van de bibliotheek in het basisonderwijs.

Stichting

Als de Stichting Openbare Bibliotheek Rivierenland verzorgen wij sinds 1 januari 2006 het bibliotheekwerk in de gemeenten Culemborg, Druten, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.

De stichting heeft ten doel:

Het bevorderen van de openbare bibliotheekvoorziening in haar werkgebied ten behoeve van de algehele bevolking zonder onderscheid te maken naar godsdienst, politieke gezindheid of sociale groepering. Het werkgebied van de stichting omvat de regio Rivierenland.

Het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.