Lees verder

We zoeken pro-actief samenwerking; met andere organisaties op sociaal, educatief en cultureel gebied en collega’s in de branche om zodoende voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van individuen en maatschappelijke groeperingen. We voorzien hen van informatie, bevorderen het lezen en begeleiden hen in het gebruik van schriftelijke, audiovisuele en digitale materialen.

Een uitgebreide beschrijving van onze missie en visie vindt u in het Meerjarenbeleidsplan.