Lees verder

Bibliotheek Oostland heeft drie kerntaken:
Het bevorderen van:

  • leesvaardigheid;
  • taalvaardigheid;
  • mediawijsheid.

Missie

Bibliotheek Oostland is er voor persoonlijke ontwikkeling en (informele) educatie en legt verbinding
tussen mensen en organisaties.

Visie

Bibliotheek Oostland staat voor lees-, taal-, en mediavaardigheid en biedt ondersteuning aan het gemeentelijk beleid. Bibliotheek Oostland is van mening dat ieder mens recht heeft om te leren lezen en schrijven en recht heeft op vrije toegang tot informatie en cultuur. Taal, lezen en mediawijsheid zijn nodig om goed te kunnen participeren in de samenleving. De Bibliotheek wil de plaats in de gemeente zijn waar alle mensen van beide gemeenten elkaar kunnen ontmoeten.