Lees verder

Onze visie en missie

De gemeenten vragen de bibliotheek om een bijdrage te leveren aan het gemeentelijk beleid in het sociaal domein. Haar positie daarin te bepalen en invulling te geven aan de taken die zij daarin kan en moet oppakken. De bibliotheek heeft dus de opgave zich opnieuw te bewijzen als onmisbare schaken in het geheel aan gesubsidieerde voorzieningen. Wij pakken die handschoen graag op. Vanuit onze expertise zetten wij in op het leveren van een bijdrage in het sociaal domein en het onderwijs. Niet alleen gaan wij er alles aan doen onze positie als maatschappelijke organisatie nog verder te versterken, wij zetten in op ‘een leven lang leren en een leven lang lezen’.

Met als motto ‘een leven lang leren’ stimuleert de rijksoverheid mensen om hun kennis en vaardigheden voortdurend te blijven ontwikkelen. Daarmee moeten mensen hun kansen op de arbeidsmarkt behouden en vergroten. Met ‘een leven lang lezen’ willen wij mensen van alle leeftijden aanzetten tot lezen en eraan bijdragen dat ze ook blijven lezen.

Visie

De Bibliotheek Noordwest-Veluwe zet de komende jaren in op lezen, leren en informeren. Daarbij kiezen wij voor de curatieve én de preventieve inzet. Daarnaast werken wij vanuit een sluitende aanpak. De bibliotheek is een ondernemende, klantgerichte organisatie die zich richt op alle inwoners in haar werkgebied.

Ons beleid is gericht op het leveren van een bijdrage aan de participatie van alle inwoners, op het wegnemen van belemmeringen hierin en op het voorkomen en bestrijden van achterstanden die tot niet-deelnemen kunnen leiden. Doordat de gemeenten nieuwe taken hebben gekregen op het terrein van participatie, maatschappelijke zorg en jeugdbeleid verandert ook de ori√ęntatie in het werk van de bibliotheek. In het bereiken van onze doelen onderscheiden wij de curatieve √©n de preventieve inzet en kiezen wij voor beide.

Missie

Centraal in het werk van de bibliotheek Noordwest-Veluwe staat het stimuleren van leesplezier, het bevorderen van taal- en informatievaardigheid en het voorkomen en het bestrijden van achterstanden op dit gebied.

De bibliotheek draagt met haar activiteiten bij aan de individuele ontplooiing van de inwoners van de gemeenten waar wij voor werken en bevordert op die manier dat deze volwaardig kunnen participeren in de samenleving.