Lees verder

Over de tweede verdieping

De tweede verdieping is een innovatieve bibliotheek in het stadscentrum van Nieuwegein en heeft vier uitleenpunten op Buurtpleinen. We zien onszelf als een ‘third place’ in de stad. Een plek waar alle Nieuwegeiners van harte welkom zijn om hun talenten te ontwikkelen, kennis op te doen, te genieten van cultuur en elkaar te ontmoeten.

In de statuten van de stichting (opgericht in 1969) is ons doel als volgt omschreven: ‘De bibliotheek bevordert vrij verkeer van informatie en is een centrum voor educatie, informatie, kennis en cultuur’.

Brede bibliotheek

In onze visie wordt deze missie gerealiseerd door telkens over de band van actuele maatschappelijke thema’s ingang te vinden bij een zo breed mogelijk lokaal publiek. Onze missie, visie en de meerjarige plannen voor onze bibliotheek zijn beschreven in het document ‘Beleidskoers 2018-2022 : De brede bibliotheek in nieuw perspectief’.

Hierin is het ‘unique selling point’ van de bibliotheek een onafhankelijke positie. De bibliotheek is een waardevrije plek en de leverancier van betrouwbare en objectieve publieke informatie.

Verbinden van mensen met kennis

De bibliotheek verbindt mensen met kennis op allerlei manieren. We kiezen ervoor om de informatieverwerving en kennisoverdracht plaats te laten vinden door onder andere interactieve bijeenkomsten, publieke debatten en games. Deze activiteiten ondersteunen we met onze collectie, lokale informatie en factsheets. Samen met inwoners en partners in de stad werken we aan het opbouwen van duurzame communities. Rondom thema’s als positieve gezondheid, opvoeding, taalontwikkeling en leesplezier. In deze communities geven Nieuwegeiners samen met ons vorm en inhoud aan de activiteiten.

Wij delen onze visie en ideeën voor de toekomst graag met alle Nieuwegeiners en met (potentiële) netwerkpartners. Met elkaar werken we aan een relevant, prikkelend, uitdagend, passend, nuttig en leuk activiteitenaanbod voor de inwoners van Nieuwegein.