Lees verder

Beleidsvisie en missie

Bibliotheek Meerssen is actief voor de ruim 19.000 inwoners van de gemeente Meerssen, bestaande uit de kernen Bunde, Geulle, Rothem, Meerssen en Ulestraten. Met 7 enthousiaste medewerkers, ondersteund door ruim 50 vrijwilligers, zetten we ons in om van de bibliotheek een inspirerende plaats te maken waar iedereen welkom is om zich persoonlijk te ontwikkelen.

Visie & missie

De Bibliotheek Meerssen wil vooral een ontmoetingspunt zijn, makkelijk toegankelijk voor iedereen. Voor lezen, leren, creƫren, beleven en ontdekken.
In de huidige maatschappij die snel verandert en digitaliseert, moet iedereen mee kunnen doen. Bibliotheek Meerssen stimuleert en ondersteunt de persoonlijke ontwikkeling van de inwoners door in te zetten op leesbevordering, een leven lang leren en digitaal meedoen.
De bibliotheek wil de inwoners van Meerssen de kans geven om zich te ontwikkelen, samen te komen, kennis te delen en verbindingen te maken. Dit alles vanuit ieders eigen achtergrond, talent en behoefte. Wij geloven er in dat juist het samenbrengen van al die individuele
krachten, de inwoners zelf maar ook de gemeente Meerssen als geheel op veel vlakken verder brengt. De collectie blijft daarbij een belangrijke basis.