Lees verder

Visie en missie

Bij het onder de loep nemen van de bestaande visie en missie werd duidelijk dat deze aan zeggingskracht niets hebben ingeboet. Het doel van bibliotheken – aan iedereen toegang bieden tot kennis, informatie en verbeelding – blijft immers onveranderd. De wijze waarop gewerkt wordt aan deze visie en missie is echter aan verandering onderhevig, onder meer door de veranderende omgeving en niet in het minst door de digitale ontwikkelingen in de bibliotheekbranche.

Visie

De Bibliotheek Krimpenerwaard is de centrale toegangspoort tot informatie en cultuur. Fysiek en virtueel vormgegeven in een goed bereikbare, voor iedereen toegankelijke voorziening voor informatie, educatie, cultuur, ontspanning en ontmoeting. Bijzondere aandacht gaat uit naar specifieke doelgroepen die om welke reden dan ook de aansluiting dreigen te missen in onze moderne maatschappij.

Missie

In de vestigingen van de Bibliotheek Krimpenerwaard staat de klant centraal bij de professionele invulling van de vijf kernfuncties van de bibliotheek: informatie, educatie, cultuur, ontspanning en ontmoeting.