Lees verder

De Bibliotheek Kop van Overijssel in ontwikkeling

“De wereld verandert, de Bibliotheek verandert mee” is de afgelopen jaren het motto van het bibliotheekwerk geweest. Landelijke bibliotheekvernieuwing met als trefwoorden schaalvergroting, cultureel ondernemerschap en inhoudelijke vernieuwing. Er is veel werk verricht om de dienstverlening aan te laten sluiten bij de veranderde omgeving van beeldcultuur en digitalisering. Het Overijssels Bibliothekennetwerk (DOBO) heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op gezamenlijke vernieuwing van de Uitleenbibliotheek (Winkelformule), de dienstverlening aan het onderwijs als onderdeel van de digitale leeromgeving (Biebsearch) en de bibliotheekwebsite (Ideale webpresence). Marketing heeft centraal gestaan bij deze vernieuwingsimpuls. De bestaande klant is centraal gesteld bij de inspanningen om een teruglopend gebruik te stoppen. Het uitgebreide markt- en klantonderzoek ‘De klant is Koningin’ leverde de kennis van doelgroepen om de collecties, de inrichting & presentatie en de uitleenvoorwaarden te vernieuwen.

De Bibliotheek Kop van Overijssel heeft actief geparticipeerd in de landelijke en provinciale programma’s. Op vele fronten is de Bibliotheek aan de slag gegaan met vernieuwen en verbeteren, zowel van de fysieke vestigingen als de digitale bibliotheekwebsite. In 2011 is de website geheel vernieuwd en is zich in de afgelopen jaren door blijven ontwikkelen.

Er is een uitgebreid programma ontwikkeld van culturele, informatieve en educatieve activiteiten. Er zijn specifieke diensten ontwikkeld. Van de afdeling “Taalpunt” voor laaggeletterden, ‘Makkelijk Lezen’ voor kinderen die moeite hebben met lezen en ‘Aangepast lezen’ voor slechtzienden en mensen met een fysieke leesbeperking.

De vestigingen in Vollenhove en Oldemarkt zijn heringericht volgens het winkelconcept. In Steenwijkerwold geheel vernieuwd en gesitueerd in een Multicultureel centrum. In Steenwijk heeft de Bibliotheek met de Rabobank en een aantal andere partners een nieuwe huisvesting betrokken en deze ingericht volgens de nieuwste normen.

De Bibliotheek vormt een onderdeel van zowel een sterk lokaal maatschappelijk, educatief en cultureel netwerk, als een sterk samenwerkend bibliotheeknetwerk op provinciaal en landelijk niveau.

Bezuinigingen en technologische en maatschappelijke veranderingen zijn in deze tijd aan de orde van de dag . Na een schets van de positie van de Openbare Bibliotheek in de veranderende samenleving, wordt de strategie voor de komende jaren uiteengezet en uitgewerkt in het meerjarenplan 2015- 2020. Het jaar 2020 is een bijzonder jaar; de Bibliotheek Kop van Overijssel viert dan haar 100-jarig bestaan.