Lees verder

Over de bibliotheek

Bibliotheek Heusden is een van de vele openbare bibliotheken van Noord-Brabant. Wij bedienen een werkgebied van meer dan 44.000 inwoners in de gemeente Heusden. Hier zijn 4 locaties waar een bibliotheekvoorziening wordt geboden (Drunen, Heusden, Vlijmen en in de Caleidoscoop in Vlijmen).

U kunt bij ons terecht voor boeken, muziek, films en games. Maar ook als het gaat om educatie en recreatie heeft Bibliotheek Heusden veel te bieden. Denk aan cursussen, lezingen en tal van andere inspirerende activiteiten.

Vier vestigingen

Bibliotheek Heusden heeft vier vestigingen. Naast de drie volwaardige bibliotheekvoorzieningen in de kernen Drunen, Heusden en Vlijmen, is er in de multifuntionele accomodatie “Caleidoscoop” in Vlijmen een jeugdbibliotheekvestiging die alleen voor de schoolkinderen te gebruiken is.

Maar een belangrijk deel van de organisatie bevindt zich achter de schermen, er wordt service verleend voor voorschoolse activiteiten, samenwerkingsprojecten opzet voor het basisonderwijs en voor culturele educatie

Doelstelling

Heusden is een laagdrempelig en betrouwbaar informatie- en ontmoetingspunt. Als spil in de lokale gemeenschap zoekt Bibliotheek Heusden samenwerking met gebruikers en organisaties op sociaal, educatief en cultureel gebied. Plezier in lezen staat voorop, maar ook het vergroten van taalvaardigheid, brede algemene ontwikkeling en mediawijsheid.

Visie

Het bibliotheekwerk in Heusden wordt verricht vanuit een visie op een moderne basisbibliotheek, die in het beleidsplan is uitgeschreven en die ook wordt uitgedragen naar de klanten. Via markt- en gebruikersonderzoeken laat de bibliotheek zich informeren over de vraag naar en de kwaliteit van haar producten en diensten om vervolgens tot een juiste match daartussen te komen. De bibliotheek draagt bij aan zinvolle vrijetijdsbesteding, aan ontspanning, ontmoeting en sociale cohesie. Zij geeft gelegenheid tot raadplegen van media en leent media uit. Daarnaast organiseert zij een aantrekkelijk lezingenprogramma en voert zij projecten uit gericht op cultuurparticipatie, leesbevordering en mediawijsheid. Iedereen kan gebruik maken van de faciliteiten in de bibliotheek. Voor sommige diensten moet worden betaald. De klanten, de gemeente en andere voor de dienstverlening van de bibliotheek relevante organisaties, worden regelmatig geïnformeerd over en betrokken bij de samenstelling van het aanbod.