Lees verder

De boodschap van de bibliotheek

Eind 2016 lanceerde minister Bussemaker de campagne ‘De bibliotheek maakt je rijker.’ Het stimuleren en ondersteunen van inwoners bij hun persoonlijke ontwikkeling is het doel. Inspelen op de lokale vraag en behoefte van inwoners is de basis van de aanpak. De ‘maatschappelijke bibliotheek’ is de komende jaren de manier om de wereld van inwoners in de gemeente Nijkerk te verrijken. Dat gaan we doen door in te zetten op kennis en talentontwikkeling, ontspanning en community vorming. Zo werken we aan het geluk van inwoners in iedere levensfase. Dat doen we vooral samen met inwoners en andere organisaties. De bibliotheek is immers van en voor de inwoners van de gemeente Nijkerk.

Ambitie

Onze ambitie is dat we ons als bibliotheek veel meer gaan inzetten op de ontwikkeling van de inwoners van de gemeente Nijkerk. Dat
betekent dat we alles wat we doen, met wie we samenwerken en door wie we het (laten) doen, langs die meetlat leggen. Wat past er wel
en wat niet. Wat niet meer past nemen we afscheid van. Dat kunnen activiteiten zijn, medewerkers of samenwerkingspartners. De inwoner centraal stellen betekent ook dat we als bibliotheek heel duidelijk van de inwoners zijn. We zijn erop gericht dat zij zich thuis voelen op
onze locaties en bij onze programma’s en activiteiten en dat alles wat we doen voor de inwoners een goed gevoel geeft.