Lees verder

Missie

Wij scheppen essentiƫle randvoorwaarden voor een leven lang leren, onafhankelijke besluitvorming en de culturele ontwikkeling van individuen en groepen en leveren daarmee een cruciale bijdrage aan de kennissamenleving.

Visie

Wij helpen burgers zich te ontwikkelen tot volwaardige en betrokken deelnemers aan de hedendaagse informatiemaatschappij en kenniseconomie. dit doen we door kwetsbare groepen te ondersteunen bij de ontwikkeling van een minimaal niveau aan basisvaardigheden en individuen mogelijkheden te bieden bij te blijven in de maatschappij en zichzelf te ontwikkelen.