Lees verder

Missie en visie

Missie

Bibliotheek Dommeldal draagt fundamenteel bij aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van burgers.

Visie

De bibliotheek realiseert dat door het aanbieden van een samenhangende reeks faciliteiten en activiteiten op het gebied van lezen, leren en informeren.
De Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (WSOB) is in 2015 aangenomen. De wet omschrijft de vijf basale functies van de bibliotheek.

  1. Ter beschikking stellen van kennis en informatie
  2. Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie
  3. Leesbevordering en het laten kennis maken met literatuur
  4. Organiseren van ontmoeting en debat
  5. Laten kennis maken met kunst en cultuur