Lees verder

Organisatie

Het motto van bibliotheek De Lage Beemden is: ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning voor iedereen! Onze missie: bibliotheek De Lage Beemden richt zich op het welbevinden van alle inwoners van Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek. Wij doen dit door het stimuleren van leesplezier, leesbevordering, de ontwikkeling van (digitale) basisvaardigheden en betrouwbare informatievoorziening. Wij kenmerken ons door energie, creativiteit, inspiratie, verbinding en betrokkenheid.

De bibliotheek is van en voor iedereen. Dat is een uniek en belangrijk uitgangspunt. Het laagdrempelige en vertrouwde karakter vormt het fundament van onze organisatiewaarden. Toch is er een natuurlijk verschil in de wijze waarop mensen gebruik maken van de bibliotheek en de behoeftevraag die hierachter schuilt. Deze behoeften zijn terug te brengen naar de thema’s in ons motto: Ontwikkeling (een leven lang leren), Onmoeting (betrokken, verbinding, kennisdeling) en Ontspanning (leesplezier, inspiratie). Door goede contacten met onze leden, gebruikers, samenwerkingspartners en stakeholders zijn wij in staat onze dienstverlening goed af te stemmen op deze behoeften.

Samenwerkingspartners

Bibliotheek De Lage Beemden werkt in haar drie gemeenten nauw samen met veel en diverse partners om haar missie te volbrengen. Om het leesplezier, de lees- en taalvaardigheid bij kinderen te vergroten (en toekomstige taalproblemen te voorkomen) werken wij samen met het consultatiebureau, de voorschoolse instellingen, basisscholen en het voortgezet onderwijs. Voor de ontwikkeling van taal- en digitale basisvaardigheden (zoals lezen, computervaardigheden) werken wij samen in het taalnetwerk met lokale maatschappelijke organisaties, het ROC, stichting Lezen en Schrijven en de gemeenten. En met culturele partners werken wij samen aan de lokale culturele programmering en educatie.

Bibliotheken

Bibliotheek De Lage Beemden heeft 6 bibliotheekvestigingen en 1 haal- en brengpunt. De vestigingen zijn in Boekel, Gemert, Bakel, Aarle-Rixtel, Beek & Donk, Lieshout en Mariahout (haal- en brengpunt). Alle vestigingen zijn gevestigd in een multifunctionele accomodatie (MFA). We wonen onder één dak met veel van onze samenwerkingspartners. Onze vestigingen hebben ruime openingstijden, omdat ze zijn geopend als de MFA open is. De bibliotheekmedewerkers zijn een deel van de openingsuren aanwezig om klanten te helpen. De klanten kunnen boeken terugbrengen en meenemen met behulp van de zelfbedieningsapparatuur.

Naast de reguliere vestigingen zijn er inmiddels 20 Bibliotheken op School in het werkgebied. Dit zijn bibliotheken van en op school die gebruikt worden door de kinderen van deze school. Bibliotheek De Lage Beemden ondersteunt de scholen structureel door de inzet van lees- en mediaconsulenten. Zij maken samen met school het beleid, monitoren de ontwikkeling van de kinderen en de leescultuur en gaan actief aan de slag met de kinderen, ouders en leerkrachten. De bibliotheek brengt het leesplezier en leeskilometers, de scholen zorgen voor de ontwikkeling van het technisch en begrijpend lezen. En samen zorgt dit voor een impuls in de leesvaardigheid van kinderen.

Programmering

Bibliotheek De Lage Beemden organiseert tal van activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van de lees- en digitale (basis)vaardigheden, aan kennisdeling of zijn ter inspiratie en ontspanning. Deze activiteiten hebben deels een incidenteel karakter (bijvoorbeeld activiteiten die aansluiten bij landelijke campagnes zoals de kinderboekenweek, de boekenweek of de po√ęzieweek) en deels een structureel zoals voorleesactiviteiten, cursussen digitale basisvaardigheden en (digi)taalcaf√©s. Veel activiteiten organiseren wij met onze samenwerkingspartners en sluiten inhoudelijk aan bij de wensen en behoeften van de gebruikers. Onze ambitie hierin is groot. Omdat programmering voorziet in behoeftes die zijn ontstaan door ontwikkelingen zoals zelfredzaamheid, actief burgerschap, snelle digitale veranderingen, onderwijsvernieuwing, instroom van nieuwkomers, verschuiving van zorgtaken, behoefte aan sociale cohesie en het bewust omgaan met delen van eigendom (deeleconomie.) Met programmering levert de bibliotheek een belangrijke en positieve bijdrage aan deze maatschappelijke trends.

Medewerkers

Bij Bibliotheek De Lage Beemden werken 19 beroepskrachten / ruim 9 formatieplaatsen, te weten een directeur-bestuurder, 2 managers, 2 medewerkers bedrijfsvoering, 8 bibliotheekmedewerkers, 5 lees- en mediaconsulenten en 1 communitymanager Wegwijzer Gemert-Bakel. Zij worden hierbij ondersteund door 3 medewerkers van de sociale werkvoorziening 3 payroll-medewerkers (piek en ziek) en ruim 70 vrijwilligers.