Lees verder

Onze drie speerpunten zijn:

  1. Informeren (kennis en informatie);
    goed geïnformeerde burgers die zich in vrijheid en welvaart kunnen ontplooien. Om zodoende te kunnen participeren aan de samenleving en ons democratisch systeem. Dit vraagt om goed uitgeruste bibliotheken die als toegangspoort tot kennis, cultuur en informatie fungeren.
  2. Leren (ontwikkeling en educatie);
    Om mee te kunnen komen in onderwijs, werk en de samenleving is ontwikkeling en kennis nodig. Naast het onderwijs maakt Bibliotheek Brunssum deel uit van de kennisinfrastructuur van Brunssum. De bibliotheek helpt mensen in ori├źntatie en door een veelzijdig aanbod, datgene te ontwikkelen wat houvast biedt om mee te kunnen doen.
  3. Lezen (lezen en literatuur);
    lezen en leesvaardigheden zijn meer dan ooit noodzakelijk om mee te kunnen doen in de samenleving. Het lezen van de meeste informatie in de samenleving vraagt leesvaardigheden die meer dan gemiddeld ontwikkeld zijn. Om goed te kunnen lezen moet je er vroeg mee beginnen en het vooral ook bijhouden.