Lees verder

Visie & beleid

Het beleidsplan over de periode 2019 t/m 2022 is tot stand gekomen in overleg met inwoners, portefeuillehouders en beleidsambtenaren van de gemeenten Brummen en Voorst en met het bestuur en medewerkers van Bibliotheek Brummen|Voorst. Het plan schetst de te verwachten ontwikkelingen tot en met 2022, het jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden.

Ondanks alle veranderingen en digitalisering waarmee de bibliotheek weet mee te bewegen, wijzigt het uitgangspunt van de bibliotheek niet. De bibliotheek is ooit opgericht om burgers in staat te stellen mee te kunnen komen in de maatschappij. Dat was meer dan een eeuw geleden zo en dat is nog steeds zo. Vroeger ging de bibliotheekfunctie met name om lezen en toegang krijgen tot informatie. Tegenwoordig is de bibliotheek ook een ontmoetingsplaats en is digitale vaardigheid een belangrijke pijler.