Lees verder

Onze missie

Als bibliotheek stimuleren, ondersteunen én faciliteren wij alle inwoners van de gemeente Barneveld in hun persoonlijke ontwikkeling. Dit om iedereen in staat te stellen mee te doen en actief bij te dragen aan de (Barneveldse) samenleving. Hiertoe verbinden wij mensen, informatiebronnen en organisaties met elkaar, voorzien wij in betrouwbare kennis en informatie en leveren wij een belangrijke bijdrage aan het versterken van vaardigheden zoals lezen, mediawijsheid en kenniswerving.

Onze visie

Onze kennissamenleving is constant in ontwikkeling en doet een steeds groter beroep op de zelfredzaamheid van mensen. Om mee te kunnen doen is het van belang dat mensen de kans krijgen zich te ontwikkelen en vaardigheden opdoen om hier vorm aan te geven. Wij ondersteunen hierbij door informatie en kennis beschikbaar te stellen en te delen, verbindingen te leggen en handvatten aan te reiken die resulteren in zelfredzaamheid en zelfstandig handelen of ertoe bijdragen dit (verdergaand) te ontwikkelen.

Om aan deze brede maatschappelijke én sociale functie een betekenisvolle invulling te geven, zetten wij in op een stevige professionaliseringsslag van de huidige dienstverlening. Daarnaast  bouwen we deze op basis van de vraag en behoeften die wij signaleren verder uit. De uitvoering ligt bij een betrokken team van zowel professionals als vrijwilligers. Intensivering en uitbreiding van samenwerking met andere (maatschappelijke) organisaties binnen de gemeente Barneveld is daarmee onlosmakelijk verbonden. Hierdoor ontstaat een breder kennisveld waar inwoners profijt van hebben. Bovendien realiseren we hierdoor meer draagvlak om actief bij te kunnen dragen aan persoonlijke ontwikkeling.