Lees verder

Over de bblthk

De bblthk staat midden in de Wageningse samenleving. Met tal van activiteiten, producten en diensten levert de bblthk een actieve bijdrage aan cultuur, educatie, zelfontwikkeling, recreatie en maatschappelijke participatie van de inwoners van Wageningen.
Als openbare bibliotheek stellen wij ons ten doel het vrije verkeer van informatie te bevorderen. Door een uitwisseling van culturele, educatieve en maatschappelijke opvattingen en ideeën te laten plaatsvinden, zowel in schrift,digitaal, mondeling, visueel, muzikaal, als in gebaar.
We doen dat als onpartijdig instituut, in het publieke domein, met pluriformiteit als beginsel. Vanuit die positie leveren we een belangrijke bijdrage aan de lokale samenleving en de lokale democratie.

Initiatieven de bblthk

De bblthk is ambassadeur van diverse initiatieven in Wageningen, zoals de VoorleesExpress, Digitaalhuis Wageningen, Uit in Wageningen en Beelden van Wageningen.