Lees verder

Organisatie

Babel bestaat per 1 januari 2019 en komt voort uit een samenvoeging van Bibliotheek ’s-Hertogenbosch e.o., Muzerije en Bureau Babel. Het is een cultuur-educatief platform voor kennis en talentontwikkeling. We stimuleren en faciliteren lezen, leren, creativiteit en burgerschap.

Hoe Babel aan haar naam komt

De naam Babel verwijst naar een eeuwenoud verhaal dat in vele culturen bestaat. Het is een verhaal over hoe belangrijk het is om elkaar te verstaan en hoe we kunnen samenwerken als we dezelfde taal spreken. En als woorden soms botsen, blijft er één taal overeind die we allemaal spreken: de taal van de kunsten. Muziek, literatuur, beeldende kunst en theater blijven we delen in elke taal en in elke generatie.