De komende maanden wordt onder leiding van ROC Friese Poort een opzet gemaakt voor een mbo-keuzedeel voor frontoffice-medewerkers van openbare bibliotheken (MBO 4).

Een keuzedeel in het mbo is enigszins vergelijkbaar met een minor in het hbo en is gekoppeld aan een opleiding. In dit geval is het keuzedeel ook los te volgen.

Invulling mbo-keuzedeel

Dit mbo-keuzedeel zal vooral invulling geven aan de scholingsbehoefte van nieuwe en zittende frontoffice-medewerkers die geschoold willen worden in: informatievaardigheden zoals zoektechnieken (catalogi, databanken, internet), collectiekennis (inclusief de online bibliotheek), plaatsing, klantbenadering, klantadvies, etc. Er blijkt ook grote behoefte aan kennis met betrekking tot onderliggende kaders en processen; wat zijn de kernfuncties van de bibliotheek, hoe zit het netwerk in elkaar, wat betekenen de afkortingen, etc.

ROC Friese Poort voert deze werkzaamheden uit in opdracht van de VOB. Ze wordt hierbij begeleid door een klankbordgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende organisaties in de sector. Het keuzedeel moet goedgekeurd worden door SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en komt beschikbaar voor alle ROC’s in Nederland die daarmee willen gaan werken.

Branche-erkend certificaat

Een keuzedeel wordt officieel getoetst/geëxamineerd. Als de student slaagt ontvangt hij of zij een mbo- én branche-erkend certificaat. De uitvoerende ROC’s geven de lessen in het keuzedeel veelal in co-creatie met het bibliotheekveld in hun regio invulling.