Bibliotheken leveren een belangrijke bijdrage aan een lerende, inclusieve samenleving. Dat vraagt deskundige, nieuwsgierige en een leven-lang-lerende medewerkers. Met ingang van 1 september 2022 mag ik daar, in de functie van projectleider brancheopleiding, een bijdrage aan leveren. Kwaliteit in vakmanschap, daar word ik blij van!


Mijn naam is Jannie van Vugt. Met trots noem ik me bibliothecaris. In allerlei functies en rollen heb ik in de afgelopen decennia mogen bijdragen aan de ontwikkeling van openbare bibliotheken. Aanvankelijk uitvoerend als lokaal teamleider, later beleidsmatig als medewerker van de branchevereniging VOB op de domeinen kwaliteit en opleidingen en uiteindelijk strategisch als directeur-bestuurder van bibliotheekorganisaties. Vooral de laatste jaren heb ik de kanteling en verbreding van de openbare bibliotheek als ‘plek voor cultuur en ontspanning’ naar ‘essentiële partner in het educatieve en maatschappelijke domein’ van nabij mogen ervaren. Een inspirerende ontwikkeling.


Eind 2021 heb ik mijn functie als directeur-bestuurder van Bibliotheek Oosterschelde neergelegd. Na bijna 15 jaar had ik behoefte aan verandering, een stap opzij. Dat heeft geleid tot de start van mijn eigen bedrijf, J2V- advies. Vanuit die nieuwe vrije rol heb ik me beschikbaar gesteld voor het projectleiderschap Brancheopleiding Openbare bibliotheken. Want wat is mooier dan door nieuw vakmanschap een stevig fundament leggen onder het doorgaande succes van de nieuwe bibliotheek. Een prachtige uitdaging voor de gehele branche!


Als Senior Projectleider Brancheopleiding ben ik voor (gemiddeld) 24 uur per week in dienst bij de VOB. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en woensdag.

Wil je contact met mij opnemen dan kan dat via e-mail: vugt@debibliotheken.nl of via telefoonnummer: 06- 43 614 615.