Ga door naar hoofdcontent
Interviews‘Het IDO wordt door iedereen omarmd’
In gesprek over de Informatiepunten Digitale Overheid

‘Het IDO wordt door iedereen omarmd’

Donderdag 22 december 2022Afbeelding ‘Het IDO wordt door iedereen omarmd’

De plannen die gemaakt worden in de Netwerkagenda vinden steeds meer hun weg naar de praktijk. Hoe ziet die concrete uitwerking eruit? Deze keer staan we stil bij de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) met Stephanie Verhagen, beleidsadviseur Basisvaardigheden en Digitale inclusie bij de KB, en Peter Bonekamp, adviseur sociaal domein bij Bibliotheek Hengelo, Hof van Twente en Oldenzaal.

Het aantal IDO’s heeft zich de afgelopen tijd in een razend tempo ontwikkeld. Inmiddels zijn in heel Nederland meer dan 650 IDO’s te vinden. Die snelle uitbreiding is volgens Stephanie Verhagen te danken aan een flink aantal factoren. ‘Deze dienstverlening wordt inmiddels omarmd door steeds meer betrokken partijen, zowel landelijk als lokaal. Ook is er vertrouwen in de financiering, dankzij positieve berichten over structurele gelden, die vanaf het nieuwe jaar via de gemeenten bij bibliotheken terecht zullen komen. Verder hebben de landelijke marketingcampagnes rondom het IDO belangrijk werk verricht.’

Maar het belangrijkste is natuurlijk de grote behoefte waarin het IDO voorziet. Dat beaamt ook Peter Bonekamp, die op lokaal niveau ziet hoe burgers op digitaal gebied steeds meer op de proef gesteld worden. ‘Kijk bijvoorbeeld naar de energietoeslag en digitale veiligheid. De manieren om burgers voor de gek te houden worden steeds geraffineerder. Er bestaan nu zelfs websites waar je je energietoeslag lijkt te kunnen aanvragen, maar die in feite vormen van phishing zijn.’

Geclusterde dienstverlening

Het succes van het IDO raakt ook buiten de bibliotheekbranche steeds meer bekend. Niet alleen de leden van de Manifestgroep, zoals de Belastingdienst, het UWV en de Raad voor Rechtsbijstand zijn bij het IDO aangesloten, ook andere partijen willen via deze weg informatie over hun dienstverlening ontsluiten. Om het IDO in de toekomst nog breder te kunnen trekken, wordt nu een portaal ontwikkeld waarmee partijen bibliotheken kunnen voeden, zoals informatiebrochures.

Het uiteindelijke doel is een algemeen informatiepunt, dat zo goed mogelijk is ingebed in het lokale netwerk, aldus Verhagen. ‘Goede doorverwijzing blijft een aandachtspunt. Gelukkig kennen steeds meer bibliotheken een clustering van hun dienstverlening, bijvoorbeeld onder de noemer Ontwikkelplein.’

In de bibliotheek kunnen ook digivaardigheidscursussen worden aangeboden waarmee burgers digitaal vaardiger worden, zodat ze in de toekomst minder een beroep hoeven te doen op hulptroepen. Bonekamp ziet in zijn eigen bibliotheekorganisatie hoe goed dat werkt: ‘Je kunt heel warm doorverwijzen. Bij het IDO kloppen vaak burgers aan met meerdere problemen, dus dat is geen overbodige luxe. Bij de ingang staat bij ons een gastheer of -vrouw klaar om burgers wegwijs te maken in al onze dienstverlening.’

Best practices delen

Verder leeft natuurlijk de hoop dat overheidsorganisaties in de toekomst de complexiteit van hun systemen zelf nader onder de loep nemen. Ook mag nog meer één lijn worden getrokken in de omgang met de privacy van de hulp vragende burger en mag de monitoring nog verder worden geprofessionaliseerd. Maar bovenal is het volgens Verhagen belangrijk dat bibliotheken het IDO steeds meer als volwaardig onderdeel van hun structurele dienstverlening gaan beschouwen. ‘We doen het IDO er niet zomaar bij. Zo’n informatiepunt is de basis van onze informatiefunctie als bibliotheek en vraagt om een gedegen aanpak, waarbij je goed nadenkt over de beste manier om de doelgroep te bereiken. Dat kan ook buiten de bibliotheek, zolang je maar goed nadenkt over de juiste plek en context. Een IDO zomaar in een school plaatsen heeft bijvoorbeeld geen zin. Maar als je een IDO combineert met een avond over vervolgstudies en alles wat daar rondom de digitale overheid bij komt kijken, werkt het wel en bereik je de doelgroep jongeren en hun ouders. De komende jaren mogen we nog meer samenwerken en best practices met elkaar delen. Zo ontstaat meer samenhang in wat we als netwerk voor elkaar proberen te krijgen.’

LinkedIn-sessie over het Informatiepunt Digitale Overheid

Het Informatiepunt Digitale Overheid was ook onderwerp van gesprek tijdens de LinkedIn- sessie van 19 december, georganiseerd door de KB en de VOB. Deze sessie is onderdeel van een reeks over actuele onderwerpen in de bibliotheekbranche in het algemeen en in de Netwerkagenda in het bijzonder. Kijk de sessie hier terug.

Reacties

    Plaats een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Vereiste velden zijn gemarkeerd met *