Zorgverzekering VGZ

Lees verder

Ook voor 2020 heeft de VOB collectieve zorgverzekeringen afgesloten voor onze leden bij Zilveren Kruis Achmea en VGZ. Met deze collectiviteiten kunt je iets extra’s doen voor jullie medewerkers en vrijwilligers. Het brengt voor de werkgever geen extra kosten mee en is een goede aanvulling op de arbeidsvoorwaarden.

Zorgverzekering VGZ

Onze lidorganisaties kunnen gebruik maken van onze collectieve zorgverzekeringen voor hun medewerkers en vrijwilligers bij VGZ, via de Federatie Cultuur (FC).

VGZ biedt een korting van 15% op bijna alle aanvullende verzekeringen, exclusief tandartsverzekering. Bekijk:

Jouw voordeel

De collectieve zorgverzekering brengt geen extra kosten voor de werkgever met zich mee en is een goede aanvulling op de arbeidsvoorwaarden. Kijk voor meer informatie op vgz.nl/vob en de vergoedingenwijzer 2020

Maximale korting

De VOB is er in geslaagd om ook voor 2020 de maximale (wettelijk toegestane) korting van 5% op de basisverzekering en 15% op de aanvullende verzekeringen te regelen. Per 2020 mogen verzekeraars minder korting geven op de premie van een collectieve zorgverzekering. Die korting is in 2019 nog maximaal 10%, maar wordt per 2020 maximaal 5%.