Werving en selectie

Lees verder

Werving en selectie betreft het proces van aantrekken, selecteren en aanstellen van geschikte kandidaten voor een vaste of tijdelijke baan, in lijn met de strategische doelstellingen van uw organisatie.

  • Inrichting van de sollicitatieprocedure.
  • Maken van een personeelsadvertentie.
  • Wervingskanalen.
  • Voeren van een sollicitatiegesprek: wat mag een werkgever wel en niet vragen?
  • De sollicitatiecode, die de basisregels bevat voor een transparante, vertrouwenwekkende en zorgvuldige wervings- en selectieprocedure.
  • Richtlijn voor het bewaren van sollicitatiegegevens.
  • Verplichtingen bij indiensttreding.
  • Samenstellen van een goed introductieprogramma.
  • Ter beschikking stellen van een personeelsinformatiepakket.