Ga door naar hoofdcontent
InformatieWerving en selectie

Werving en selectie

Werving en selectie betreft het proces van aantrekken, selecteren en aanstellen van geschikte kandidaten voor een vaste of tijdelijke baan, in lijn met de strategische doelstellingen van uw organisatie.

Sollicitatiecode

De NVP Sollicitatiecode is een gedragscode en bevat basisregels die organisaties en sollicitanten, naar het oordeel van NVP, Netwerk voor HR-Professionals, in acht behoren te nemen bij de werving en selectie ter vervulling van vacatures. Het doel van de code is een norm te bieden voor een transparante en eerlijke werving en selectieprocedure. De code is opgesteld in overleg met de Stichting van de Arbeid.

Screening, internet en sociale media

Voor de werkgever is het van belang om betrouwbare werknemers in dienst te hebben. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft do’s en don’ts opgesteld bij screening en controle via sociale media.

Diversiteit en inclusie

Het is belangrijk om tijdens de werving al bewust stil te staan bij diversiteit en inclusie. Eén van de belangrijkste elementen in het wervingsproces is de vacaturetekst.  Stichting BibliotheekWerk (SBW) heeft tien tips geformuleerd voor het schrijven van een inclusieve vacaturetekst. Zie Tweede inspiratiesessie: diversiteit en inclusie in de bibliotheek – BibliotheekWerk

Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

De Wet toezicht gelijke kansen verplicht werkgevers om een werkwijze te hebben die gericht is op het voorkomen van discriminatie bij de werving en selectie van werknemers. Werkgevers met 25 of meer werknemers moeten deze werkwijze schriftelijk vastleggen.

Daarnaast geldt er ook een vergewisplicht. Als een werkgever een ander werkzaamheden laat uitvoeren in het kader van werving en selectie, dan moet de werkgever nagaan of deze een goede werkwijze heeft tegen arbeidsmarktdiscriminatie. Datzelfde geldt ook als voor werving en selectie (deels) een geautomatiseerd systeem wordt gebruikt.

Naar verwachting treedt deze wet medio 2024 in werking (afhankelijk van wanneer de Eerste Kamer het wetsvoorstel verder behandelt).