Wat vinden we?

Lees verder

De maatschappelijke, educatieve, culturele en economische waarde van de bibliotheek, bieb in de volksmond, is groot. De openbare bibliotheek bevordert lezen en schrijven, draagt bij aan mediawijsheid en biedt mensen de kans volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

De bieb is een onmisbare schakel in een voor veel mensen steeds complexere wereld.


Geletterdheid

Over het belang van het vóórkomen van laaggeletterdheid door de bibliotheek. Voorkomen is beter dan genezen!


Leesbevordering

De bibliotheek heeft het bevorderen van leesplezier als hoofdtaak. De bibliotheek doet er alles aan om ouders en kinderen te bereiken en iedereen te laten lezen en er vooral veel plezier aan te laten beleven.


Laaggeletterdheid

Ruim 1 op 7 mensen heeft moeite met lezen en schrijven en dat is een groot maatschappelijk probleem. Zonder taal kun je jezelf niet goed redden.