Wat doen we?

Lees verder

De Vereniging van Openbare Bibliotheken is een brancheorganisatie van, voor en door leden.

De activiteiten van de VOB zijn er op gericht om bibliotheken te ondersteunen bij het uitvoeren van de wettelijke taak en invulling te geven aan de maatschappelijke opgaves. Dit vertaalt zich naar de kerntaken die in het meerjarenbeleidsplan 2022 – 2025 zijn gedefinieerd.

De volgende uitgangspunten staan hierbij centraal:
• De VOB houdt zich bezig met belangenbehartiging, werkgeverszaken, het stimuleren van informatie- en kennisdeling en marketing.
• De VOB heeft zich gecommitteerd aan de maatschappelijke opgaven uit het bibliotheekconvenant en de uitwerking daarvan in de netwerkagenda.
• Om effectief en efficiënt te opereren maken we scherpe keuzes in de activiteiten die door de VOB worden ondernomen en hoe we dit organiseren.

Lees het meerjarenbeleidsplan 2022-2025

Wat hebben we al gedaan?

2021 Was een jaar dat gekenmerkt werd door het coronavirus. De bibliotheken werden door de Rijksoverheid aangemerkt als essentiële voorziening. De vereniging heeft in 2021 grote stappen gezet én een nieuwe directeur gevonden in de persoon van Klaas Gravesteijn.

Lees het jaarverslag 2021