Vrijwilligers

Lees verder

Vanouds maakt de openbare bibliotheek veel gebruik van de inzet van vrijwilligers. De bibliotheek is immers de meest publieke voorziening die we kennen.

Onze vrijwilligers zijn cultureel en sociaal kapitaal.

De Bibliotheek verandert

Bibliotheken zitten middenin een ontwikkeling waarbij ze een steeds grotere rol gaan spelen in het sociale domein en als gemeenschapsvoorziening. Daarbij maken Bibliotheken gebruik van betaald personeel én vrijwilligers. Ook in de culturele sector en de zorg is dit een trend.

VOG gratis voor vrijwilligers bibliotheek – apr 2018

Vanaf 19 april komen bibliotheken die voldoen aan de voorwaarden, in aanmerking voor een gratis VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) voor hun vrijwilligers. De Vereniging van Openbare Bibliotheken heeft zich de afgelopen periode ingezet om dit voor onze leden mogelijk te maken. Aanmelden en voorwaarden inzien kan via gratisvog.nl.

Onderzoek vrijwilligers en de bibliotheek – apr 2018

Lees het volledige onderzoek ‘Vrijwilligers in de bibliotheek‘ en/of de ‘samenvatting en aanbevelingen‘ van Stichting BibliotheekWerk (SBW).

Uitspraak rechter zaak Bibliotheek Utrecht-FNV – dec 2016

Op 29 november heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in het hoger beroep van de bibliotheek Utrecht tegen de FNV. De FNV spande eerder een kort geding aan tegen de Bibliotheek Utrecht over de inzet van vrijwilligers. Na de uitspraak in kort geding ging de bibliotheek Utrecht in hoger beroep. In hoger beroep stelt het Hof de FNV in het gelijk en oordeelt dat betaald werk niet mag worden verdrongen door de inzet van vrijwilligers.

De VOB en de vakbonden komen aan de cao tafel tot gezamenlijke afspraken op het gebied van arbeidsmarktbeleid. De VOB staat daarbij voor de versterking van de professionele organisatie en met de bonden voor behoud van werkgelegenheid. De inzet van vrijwilligers raakt beide belangen.

In de cao is vastgelegd waar vakbonden en de VOB het over eens zijn. De kern van de cao-afspraken is dat iedere organisatie die met vrijwilligers werkt daar beleid voor moet ontwikkelen in samenspraak met het medezeggenschapsorgaan. Daarnaast mag de inzet van vrijwilligers niet ten koste gaan van de betaalde formatie, dit zijn de betaalde (vaste en tijdelijke) werknemers. Het opschuiven van het vaste personeel naar andere functies en de inzet van vrijwilligers, staan elkaar niet in de weg.

De uitspraak verbiedt op basis van de cao, en dit staat ook in de Ontslagregels van het UWV, om bij krimp van de organisatie vervallen functies op te vullen met vrijwilligers. Belangrijk is dus om bij een reorganisatie met gedwongen ontslagen niet tegelijk de inzet van vrijwilligers te betrekken.

Vijf typen vrijwilligers in bibliotheekorganisaties – dec 2016

In het ESF-project ‘Werken in de branche van de toekomst’ heeft BibliotheekWerk in 2015 met de pilot ‘Nieuw participeren’ een model van de verschillende typen vrijwilligers ontwikkeld. Beroepskrachten en vrijwilligers in bibliotheken werken steeds vaker samen. Vrijwilligers betekenen daarnaast lokale verankering. Hoe kunnen beroepskrachten en vrijwilligers goed samenwerken en elkaar versterken?

Vrijwilligerswerk: een maatschappelijke trend en noodzaak – juni 2016

De bibliotheek is van iedereen. Vele Nederlanders, zo’n zes miljoen, maken er regelmatig gebruik van. En bijna vier miljoen Nederlanders zijn lid. Mensen willen iets voor de gemeenschap betekenen en zich verbonden voelen met de gemeenschapsvoorziening die de bibliotheek vormt. Vrijwilligers melden zich vaak spontaan.

Gratis VOG voor vrijwilligers bibliotheken? – febr 2016

De VOB heeft samen met Bibliotheek Eindhoven begin februari een oriënterend gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van het ministerie van Veiligheid en Justitie over preventiebeleid en het verstrekken van gratis Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers in bibliotheken.

Bijeenkomst ‘Werken met vrijwilligers’ succesvol – juni 2014

De VOB en AbvaKabo/FNV hebben op 24 juni 2014 een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd met als thema ‘Werken met vrijwilligers in de bibliotheek’. Na de presentatie hebben de aanwezigen, onder leiding van dagvoorzitter Astrid Feiter, een levendige discussie gevoerd over de aanvulling van vrijwilligers op de professionele organisatie van de Bibliotheek. De opbrengst van de bijeenkomst wordt gebruikt als input voor het cao-overleg over het te moderniseren artikel 48 Vrijwilligerswerk.

Vrijwilligers in de bibliotheek – juni 2014

In juni 2014 heeft Bibliotheekwerk de inventarisatie ‘Vrijwilligers in de bibliotheek’ gepubliceerd. Beroepskrachten en vrijwilligers in bibliotheken werken steeds vaker samen. Vrijwilligers betekenen daarnaast lokale verankering.