Vrijwilligers en bibliotheken

Lees verder

Al van oudsher doen we als openbare bibliotheken dankbaar een beroep op vrijwilligers. Zij maken het mede mogelijk om onze leden een kleurrijk aanbod van diensten aan te bieden. Op deze pagina lees je allerlei informatie over de inzet van vrijwilligers.

De bibliotheek is de meest publieke voorziening die we kennen. Zo’n zes miljoen mensen maken er regelmatig gebruik van. En bijna vier miljoen Nederlanders zijn lid. Vrijwilligers zijn er dan ook onmisbaar. Onze vrijwilligers zijn ons cultureel en sociaal kapitaal. Ze helpen ons in ons streven om een grotere rol te spelen in het sociale domein en als gemeenschapsvoorziening. Gelukkig zijn er veel mensen die iets voor de gemeenschap willen betekenen en die zich verbonden voelen met de bibliotheek als gemeenschapsvoorziening.

Lees ook de notitie ‘

Vrijwilligerswerk: een maatschappelijke trend en noodzaak

‘.


Vrijwilligersbijeenkomst

Donderdag 22 september 2022 organiseerden de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en Probiblio een vrijwilligersconferentie om tot uitgangspunten te komen voor een nieuwe visie op de inzet van vrijwilligers in de bibliotheek. Lees het verslag en/of de publicatie.


Modelovereenkomst

In 2019 heeft de Federatie Cultuur een modelovereenkomst ‘Vrijwilliger’ opgesteld.  Bekijk de

modelovereenkomst

en de

handleiding

.


Gratis VOG

Onder bepaalde voorwaarden kan jouw bibliotheek vrijwilligers aanbieden om kosteloos de verplichte VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) aan te vragen. Dat heeft de Vereniging van Openbare Bibliotheken voor haar leden mogelijk gemaakt. Een VOG is verplicht om als vrijwilliger te mogen werken bij een bibliotheek.

Meer informatie vind je op

www.gratisvog.nl

. Hier kun je jouw bibliotheek ook aanmelden, mits jullie uiteraard voldoen aan de

voorwaarden

.


Onderzoek

In april 2018 verscheen het onderzoek

Vrijwilligers in de bibliotheek

van Stichting BibliotheekWerk (SBW).  Eerder, in juni 2014, publiceerde BibliotheekWerk de inventarisatie ‘Vrijwilligers in de bibliotheek’.


Vijf typen vrijwilligers

In het ESF-project ‘Werken in de branche van de toekomst’  heeft BibliotheekWerk in 2015 met de pilot ‘Nieuw participeren’  een model ontwikkeld van de verschillende typen vrijwilligers. Het model laat zien dat je niet alle vrijwilligers op dezelfde manier moet benaderen, werven en motiveren. Deze informatie kan helpen om de samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers te verbeteren.