Ga door naar hoofdcontent
InformatieVrijwilligers en bibliotheken

Vrijwilligers en bibliotheken

De bibliotheek is van iedereen. Naast werknemers, zijn vrijwilligers in de branche openbare bibliotheken onmisbaar. Al van oudsher doen bibliotheken dankbaar een beroep op vrijwilligers. Veel burgers zetten zich graag in als vrijwilligers in de samenleving en dus ook in de bibliotheek. De vrijwilliger is cultureel en sociaal kapitaal. Vrijwilligers zijn gewaardeerde en deskundige partners voor de bibliotheek.

Visie op relatie werknemer – vrijwilliger

Vrijwilligers zijn onderdeel van de bibliotheekbranche. Ze zijn een waardevolle aanvulling op de eigen personele organisatie en leveren een bijdrage aan de beleidsdoelstellingen.

  • De werkgever draagt uit dat vrijwilligers van waarde zijn voor de maatschappij, de organisatie, de medewerker en de vrijwilliger zelf.
  • De werkgever dient de belangen van zowel werknemer als vrijwilliger.
  • De werkgever bevordert de samenwerking tussen werknemers en vrijwilligers en toont waardering daarvoor.
  • De werkgever heeft oog voor wat de vrijwilliger nog meer meebrengt dan kennis en vaardigheden voor de functie. En biedt ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Gratis VOG

Onder bepaalde voorwaarden kan een bibliotheek vrijwilligers aanbieden om kosteloos een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) aan te vragen. Dat heeft de Vereniging van Openbare Bibliotheken voor haar leden mogelijk gemaakt. Meer informatie vind je op www.gratisvog.nl

Bibliotheken die een beroep doen op gratis Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) worden na aan aantal jaren door het CIBG gecontroleerd of zij nog voldoen aan de daarvoor gestelde criteria. Dat overkwam ook de Bibliotheek Nijkerk. De Bibliotheek Nijkerk heeft een stappenplan gemaakt waar alle bibliotheken gebruik van kunnen maken.

NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld

Alle type organisaties waar vrijwilligers worden ingezet kunnen het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld aanvragen. Het NOV-keurmerk laat zien dat een organisatie structureel werkt aan goed vrijwilligersbeleid en –management.

Vrijwilligersconferentie – 2022

In 2022 organiseerden de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en Probiblio een vrijwilligersconferentie om tot uitgangspunten te komen voor een nieuwe visie op de inzet van vrijwilligers in de bibliotheek. Lees het verslag en/of de publicatie.