Ga door naar hoofdcontent
InformatieCommissies en delegaties

Commissies en delegaties

Onze vereniging heeft als motto: voor, door en met de leden.

Leden werken mee!

Onze leden werken actief mee in de beleidsvoorbereiding en uitvoering van activiteiten.
Ons bestuur stelt de commissies en onderhandeldelegaties in en benoemt de voorzitter. Commissies en onderhandeldelegaties werken in opdracht van het bestuur. Werkgroepen ondersteunen het bureau of commissies met kennis en menskracht.

We hebben twee verenigingscommissies.

Netwerkcommissie Marketing

De Netwerkcommissie Marketing en de werkgroepen die hier aan verbonden zijn, houden zich bezig met het positioneren van de bibliotheken en hun activiteiten.

Commissie Digitaal

De commissie Digitaal binnen de Vereniging van Openbare Bibliotheken houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied van informatisering binnen de branche.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

De VOB levert uit haar ledenkring bestuurders voor:

 • Stichting BibliotheekWerk – SBW
 • Pensioenfonds Openbare Bibliotheken – POB
 • Stichting beheer aandelen NBD
 • Stichting Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal – CBCT
 • Stichting PICA
 • Netherlands Library Forum – FOBID
 • Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek – CPNB

Centraal overleggen

 • Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken – COAOB

Delegaties

Onderhandeldelegaties

 • Onderhandeldelegatie cao openbare bibliotheken
 • Onderhandeldelegatie Stichting Onderhandelingen Leenrecht – StOL

Delegaties

Commissies

De VOB levert ook leden voor commissies:

 • Vaste Commissie van Advies inzake Arbeidsrechtelijke Geschillencommissie – Geschillencommissie
 • Externe Klachtencommissie ongewenst gedrag