Ga door naar hoofdcontent
InformatieVOB door de eeuwen heen

VOB door de eeuwen heen

Geschiedenis van VOB

Op 18 april 1908 richtten de toen bestaande zes openbare bibliotheken (Groningen, Leeuwarden, Dordrecht, Utrecht, Rotterdam en Den Haag) de Centrale Vereeniging voor Openbare Leeszalen en Bibliotheken in Nederland op, kortweg aangeduid als de CV.

De vereniging verder door de eeuwen heen

In 1972 vormde de CV, samen met het Katholiek en het Christelijk Lectuur Centrum en de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, het Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum (NBLC).

In 1993 wordt NBLC opgesplitst in de Vereniging NBLC en de stichting NBLC.

In 2006 komt er een naamswijziging van Vereniging NBLC naar de Vereniging van Openbare Bibliotheken in Nederland (VOB).

De VOB was tot 1 januari 2010 naast branchevereniging ook sectorinstituut. Deze taken zijn toen ondergebracht bij het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB). De stelseltaken zijn sinds 1 januari 2015 belegd bij de Koninklijke Bibliotheek (KB).

Op 1 januari 2011 is de VOB gefuseerd met de Werkgeversorganisatie Openbare Bibliotheken (WOB).

Archieven

De archieven van de VOB voor 2010 en de voorloper NBCL kun je raadplegen via het Nationale Archief. De inventarissen zijn te vinden via:

Websites

De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft de www.debibliotheken.nl 2013 (website VOB) en www.debibliotheken.nl 2019 gearchiveerd vanwege grote wijzigingen.
Dit webarchief wordt beschikbaar gesteld via de pagina digitale bronnen onder voorwaarden;

  • alleen toegankelijk voor betalende leden;
  • binnen de leeszalen van de KB (dus niet online).

‘Openbare Bibliotheken: 100 jaar in Vereniging’

Samenwerking, belangenbehartiging en ondersteuning van het openbare bibliotheekwerk in Nederland bestond op 18 april 2008 al 100 jaar.
Met een speciaal jubileumcongres op 11 juni 2008 onder het motto ‘Openbare Bibliotheken: 100 jaar in Vereniging’. Als heel bijzondere gast was bij dit congres de erevoorzitter van de Vereniging aanwezig zijn, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien der Nederlanden. Bekijk hier de website van het jubileumcongres.

 Sonnet – 2012

In 2012 nam Erik Jurgens (oud hoogleraar staats- en bestuursrecht en voormalig Eerste -en Tweede Kamerlid) afscheid als voorzitter van het bestuur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB).

Naar aanleiding hiervan schreef toenmalig Dichter des Vaderlands Ramsey Nasr het volgende sonnet:

Sonnet voor 456 letters

.

En hier gebeurt het allemaal: vanbinnen

liggen de zinnen doodstil ingeklapt

als chromosomen, diep onder mijn kaft.

Ze wachten op een oog om te beginnen.

.

U leest- en loom weet zich een vers te ontspinnen.

Het was een val, u bent erin getrapt.

Geen geld of eeuwigheid wordt u verschaft.

Hooguit een ander heeft hierbij te winnen.

.

Andermans letters kapen uw gedachten:

mijn minutieus verzonnen DNA

heeft uit het niets al wat bestaat onttroond.

.

Mijn lichaam fonkelt op geroofde krachten.

Voel hoe ik groei en blakend openga.

Wie leest, wordt door het leven zelf bewoond.

Bibliotheken door de eeuwen heen
In Nederland waren er in de loop van de 19e eeuw enkele kleine bibliotheken en leeszalen opgericht.
Ga naar.