Ga door naar hoofdcontent
InformatieVisie op goed en aantrekkelijk werkgeverschap

Visie op goed en aantrekkelijk werkgeverschap

Werkgroep visie werkgeverschap en arbeidsvoorwaarden (proces)

De VOB is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe visie op goed en aantrekkelijk werkgeverschap en de daarbij behorende (collectieve) arbeidsvoorwaarden. Vorig jaar is in dat kader een werkgroep geformeerd, waar namens het bestuur Alice van Diepen, Herman Horst en Gert Staal aan deelnemen. De werkgroep wordt onder meer gevoed door de cao-delegatie van de VOB. De werkgroep informeert de VOB leden tijdens de volgende alv over het proces en de stand van zaken.

Inbreng en feedback gevraagd over goed en aantrekkelijk werkgeverschap

De werkgroep hecht aan de inbreng en feedback van leden en andere belanghebbenden. Daarom organiseert de werkgroep een aantal kringgesprekken met o.a. directeuren, hr-adviseurs, or- en pvt-leden en (jonge) medewerkers.

Denk en praat jij mee over vragen als:

  • Wat houdt goed werkgeverschap in?
  • Hoe kan de OB-branche een aantrekkelijk(er) goede werkgever worden en blijven?
  • Waar knelt het nu?
  • Waar liggen kansen?

Data kringgesprekken

Het gesprek met directeuren vindt plaats op:

  • 12 mei (ochtend); en/of
  • 25 mei (middag)

Het gesprek met jonge(re) werknemers vindt plaats op:

  • 16 mei (middag)

Het gesprek met leden van or’s, pvt’s en werknemers vindt plaats op:

  • 26 juni (ochtend)

Het kringgesprek met hr-adviseurs van enkele bibliotheken en POI’s heeft inmiddels al plaatsgevonden en veel input opgeleverd.

Oproep voor deelname kringgesprek

Heb je interesse om mee te denken of ken je iemand? Dan horen we dat graag. Laat het zo snel mogelijk weten aan Mirjam Bach via bach@debibliotheken.nl.