Ga door naar hoofdcontent

Verzuim

Waar mensen werken, kan verzuim voorkomen. De oorzaken van verzuim zijn zeer divers van aard.

Redenen voor verzuim kunnen zijn:

  • ziekte;
  • zwangerschap of bevalling;
  • arbeidsconflict.

Loondoorbetaling tijdens ziekte

Tijdens de eerste twee jaar van ziekte is de werkgever verplicht het loon van de zieke werknemer door te betalen. Deze loondoorbetaling bedraagt, op grond van de cao openbare bibliotheken, gedurende de eerste zes maanden van ziekte 100%, na zes maanden 90%, na één jaar 80% en na 18 maanden 70% van het laatstgenoten salaris.

Re-integratieverplichtingen

Zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt, is de werkgever op grond van de Arbowet verplicht te bevorderen dat een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer zoveel mogelijk passend werk krijgt.

Verhaal op aansprakelijke derde

Werkgevers kunnen loon- en re-integratiekosten voor een zieke werknemer verhalen op een derde als deze aansprakelijk is voor de arbeidsongeschiktheid.

Wetsvoorstel Wijziging re-integratieverplichtingen

Het wetsvoorstel regelt dat kleine (minder dan 25 keer de gemiddelde loonsom) en middelgrote werkgevers (25-100 keer de gemiddelde loonsom) de mogelijkheid krijgen vanaf de start van het tweede ziektejaar zich alleen te richten op re-integratie in het tweede spoor. Daarbij moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Met de voorgestelde maatregel krijgen werkgevers en werknemers duidelijkheid over het te volgen spoor bij re-integratie en de mogelijkheid tot vervanging van de werknemer in het tweede ziektejaar. Het wetsvoorstel is een uitwerking van de afspraken die zijn gemaakt in het MLT-advies van de SER.

Kerncijfers ziekteverzuim

Jaarlijks brengt ArboNed een brancherapportage met verzuimcijfers uit. Bekijk hier de periodieke brancherapportage* ‘Kerncijfers openbare bibliotheken ziekteverzuim’- Arboned 2023.

*We maken een kanttekening bij de representativiteit voor onze branche. In 2022 zijn 34 werkgevers aangesloten bij ArboNed met in totaal 1440 werknemers in dienst.
* In verband met afrondingsverschillen komt het totaal in een aantal grafieken niet exact uit op 100%.