Verkiezingen

Lees verder

De maatschappelijke waarde van de bibliotheek zowel landelijk als lokaal op de kaart zetten is onmisbaar. In aanloop naar de naderende verkiezingen helpt de VOB u hier graag mee.

Met welke creatieve en opvallende acties speelt u uw bibliotheek lokaal in de kijker? Kijk voor inspiratie eens bij bibliotheek in de media.

Op onze pagina Feiten&cijfers vindt u een overzichtelijke verzameling van het cijfermateriaal uit onze branche. Zoals de factsheet ‘Bibliotheken en vaardigheden in Nederland’.

Cultuurdebatten in de provincie – feb 2019

In aanloop naar de provinciale verkiezingen op 20 maart organiseren veel provinciale instellingen in samenwerking met bibliotheken een cultuurdebat met politici uit de provincie. Kijk voor een overzicht op ‘Cultuurdebatten in de provincie’.

IPO vraagt aandacht voor regionale kansen nieuw cultuurbestel – feb 2019

Cultuurbeleid van de provincies staat niet op zichzelf, de meerwaarde ligt in de samenhang en synergie tussen lokaal, provinciaal en landelijk beleid. De provincies spelen een belangrijke rol in het coördineren, ontwikkelen, verbinden en het verbreden van het culturele ecosysteem, zeker binnen de provinciale grenzen. Met de brief ‘Cultuurbeleid voor de periode 2021-2024‘ brengt het Interprovinciaal Overleg (IPO) de provinciale rol in het cultuurbeleid onder de aandacht bij de Raad voor Cultuur (RvC).

Partijen & kandidaten provinciale statenverkiezingen 2019

Benieuwd naar welke partijen en kandidaten er in jouw provincie meedoen? Bekijk dan het overzicht van de deelnemende partijen provinciale statenverkiezingen en de kandidatenlijsten per provincie.

Cultuur in partijprogramma’s provinciale verkiezingen 2019 – feb 2019

LKCA maakte een analyse van de standpunten van de provinciale politieke partijen over cultuureducatie, cultuurparticipatie en over de rol van cultuur in de provincie?

Cultuur werkt voor de provincie – Kunsten ’92, sept 2018

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019 hebben de politieke partijen in de provincies de flyer ‘Cultuur werkt voor de provincie‘ ontvangen met acht punten om cultuur in het verkiezingsprogramma van hun partij op te nemen. De flyer is opgesteld namens de leden van Kunsten ’92.

‘De bibliotheek doet ertoe’ – Publiek Denken – apr 2018

Gemeenten worden zich meer en meer bewust van de toegevoegde waarde van de bibliotheek. De nieuwe maatschappelijke bibliotheken zijn partners voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Lees hier het artikel ‘De bibliotheek doet ertoe‘ uit Publiek Denken van april 2018.

LKCA: Cultuur deel je – apr 2018

De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij. Ieder is de afgelopen tijd op z’n eigen manier actief geweest om cultuur op school en in de vrije tijd op de lokale politieke agenda te krijgen. Met onze gezamenlijke inzet moet dat gaan lukken! Inmiddels heeft het instagram account @cultuurdeelje 1100 volgers, waaronder verschillende lokale politieke partijen en politici. Ook de tools die ontwikkeld zijn voor Cultuur deel je blijven beschikbaar via de LKCA site. Want: public affairs stopt niet na de verkiezingen!

‘Bibliotheken en vaardigheden in Nederland’ factsheet – jan 2018

De nieuwe factsheet ‘Bibliotheken en vaardigheden in Nederland’ is gemaakt door Public Libraries 2020 in samenwerking met de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Op deze handige factsheet is in één oogopslag te zien hoeveel openbare bibliotheken er in Nederland zijn, hoeveel activiteiten er worden georganiseerd en hoeveel (e-)boeken er per jaar worden uitgeleend, en hoe goed Nederlanders online zijn ten opzichte van andere Europese landen.

‘De kunst van het beïnvloeden – 25 jaar Kunsten ’92’ – dec 2017

In 1992 werd Kunsten ’92 opgericht. Een kwart eeuw later bestaat de belangenvereniging nog steeds en is het doel hetzelfde als toen: een zo groot mogelijk draagvlak creëren voor kunst, cultuur en erfgoed. Ter ere van hun 25-jarig jubileum richt Kunsten ’92 zich in ‘De kunst van het beïnvloeden – 25 jaar Kunsten ’92‘ op de toekomst van kunst, cultuur en erfgoed.

Bibliotheken & de duurzame samenleving – nov 2017

Op de KB/OB-bijeenkomst van 10 oktober is de rol van bibliotheken bij het behalen van de sustainable development goals van de Verenigde Naties besproken.

Fobid, de Vereniging van Openbare Bibliotheken, Samenwerkingsverband universiteitsbibliotheken en koninklijke bibliotheek, Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek hebben een folder samengesteld over dit onderwerp: Bibliotheken & de duurzame samenleving.

Vraag je fysieke exemplaren aan via de Koninklijke Bibliotheek.

‘De bibliotheek, de plek voor mensen’ – Sdu Focus, okt 2017

De bibliotheek zet zich in voor de ontwikkeling van individuen en de samenleving. Steeds meer mensen weten de bibliotheek dan ook te vinden voor meer dan alleen boeken. In het artikel ‘De bibliotheek, de plek voor mensen‘ in SDU Focus, drukken wij gemeenten op het hart om de kansen van de veranderende, lokale bibliotheek te benutten.

Praktijkgids lobby en relatiebeheer voor bibliotheken – jun 2017

Op onze ledenbijeenkomsten in Utrecht, Den Bosch en Assen hebben wij aandacht besteed aan de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen. Ter ondersteuning van jullie lokale lobby kunnen jullie gebruik maken van de publicatie Praktijkgids Lobby en relatiebeheer voor bibliotheken: een goed verhaal en een goede relatie. In de gids wordt het belang van het opbouwen van een relatie aangevuld met tips van mensen uit het veld.

‘Tips & Tricks: Hoe voer ik een succesvolle lokale lobby’ – juni 2017

Breng de juiste boodschap op het juiste moment bij de juiste persoon. Onze beknopte handreiking Tips & tricks: Hoe voer ik een succesvolle lokale lobby? Over beleid en de gunfactor’ helpt je op weg om de bibliotheek in het lokale coalitieakkoord naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 te krijgen.

Inspiratie nodig voor jouw lokale lobby verhaal? Lees dan ‘Bouwstenen voor uw lokale lobbyverhaal’.

Handreikingen lokale lobby – mei 2017

Op de pagina Lobby bij gemeente staat de VOB als een van de brancheorganisaties die inspiratie verzamelen voor hun leden over de lobbyen bij de gemeente.

Brief aan informateur Edith Schippers – apr 2017

De Vereniging van Openbare Bibliotheken stuurde op 5 april een brief aan de informateur Edith Schippers om aandacht te vragen voor de openbare bibliotheek in de kabinetsformatie. De brief is ook goed te gebruiken voor uw lokale lobby in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.