Vaardigheden

Lees verder

Naast taal helpen bibliotheken mensen ook met andere vaardigheden (te verbeteren) zodat iedereen mee kan doen.

Bibliotheken bieden ondersteuning aan via verschillende programma’s in hun vestigingen of online. Activiteiten op het gebied van:

Taal

Bijvoorbeeld leesclubs voor laaggeletterden, Oefenen.nl, Melkweg+.

Werk en inkomen

Bijvoorbeeld Walk&Talks, Online leren solliciteren, Op weg naar werk.

Rekenen en geld

Bijvoorbeeld Tel je geld, ffrekenen, Beter rekenen.

Digitaal

Bijvoorbeeld Digitaal bankieren, met Steffie, Klik & Tik, iPadCafé en TabletCafé, Seniorweb, Digidoe, digitale inloopspreekuren.

E-overheid en Belastingdienst

Bijvoorbeeld Digisterker, Oefenen met DigiD, Belastingaangifte.