Lees verder

De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen.

Voortgang wetsvoorstel – mrt 2018

Sinds het najaar 2016 is het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen niet verder behandeld. Wij verwachten dat het nog even gaat duren voordat het wetsvoorstel verder in behandeling wordt genomen.

Wet bestuur en toezicht – aug 2016

In juni 2016 is het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in de Tweede Kamer behandeld. Veel van onze leden zijn stichtingen, ook een vorm van een rechtspersoon. Als de wet wordt aangenomen, kan het nodig zijn dat uw stichting onder andere statuten en reglementen door moet gaan lichten. Wij houden u op de hoogte.

‘Inzicht in Toezicht’

De VOB heeft in 2006 de publicatie ‘Inzicht in Toezicht; cultural governance in openbare bibliotheken’ uitgebracht. Met aanbevelingen voor het deskundig besturen van bibliotheekinstellingen. De publicatie is gebaseerd op (voorgaande) Code Cultural Governance.

Manifest

The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) heeft het het manifest ‘Manifesto on transparency; good governance and freedom from corruption’ in 2008 uitgebracht. Transparantie is de basis voor good governance om zo corruptie tegen te kunnen gaan.