Leenrecht

Tarieven leenvergoedingen

Lees verder

De tarieven leenvergoedingen zijn van toepassing op alle leenrechtplichtige bibliotheken.

De StOL stelt de hoogte van de tarieven vast.

Tarieven 2022

In de vergadering van april 2022 heeft de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) overeenstemming bereikt over een tarief voor de leenvergoedingen

Leenvergoedingen

Op 28 april 2022 heeft de StOL de tarieven 2022 vastgesteld:

  • Geschriften € 0,1515 per uitlening
  • Luisterboeken € 0,1958 per uitlening
  • Audio € 0,3749 per uitlening
  • Video/dvd € 0,3749 per uitlening
  • Multimedia € 0,6431 per uitlening
  • Complete muziekwerken € 5,8734 per uitlening
  • Kunstuitleen € 2,6689 per uitlening

De tarieven zijn geïndexeerd met inflatiecorrectie conform de consumentenprijsindex (cpi) van het CBS.
Deze tarieven factureert Stichting Leenrecht in 2022 over de uitleningen van 2021.