Leenrecht

Tarieven leenvergoedingen

Lees verder

De tarieven leenvergoedingen zijn van toepassing op alle leenrechtplichtige bibliotheken.

De StOL stelt de hoogte van de tarieven vast.

Tarieven 2023

In de vergadering van maart 2023 heeft de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) overeenstemming bereikt over een tarief voor de leenvergoedingen

Leenvergoedingen

Op 14 maart 2023 heeft de StOL de tarieven 2023 vastgesteld:

  • Geschriften € 0,1660 per uitlening
  • Luisterboeken € 0,2146 per uitlening
  • Audio € 0,4109 per uitlening
  • Video/dvd € 0,4109 per uitlening
  • Multimedia € 0,7048 per uitlening
  • Complete muziekwerken € 6,4372 per uitlening
  • Kunstuitleen € 2,9251 per uitlening

De tarieven zijn geïndexeerd met inflatiecorrectie conform de consumentenprijsindex (cpi) van het CBS.
Deze tarieven factureert Stichting Leenrecht in 2023 over de uitleningen van 2022.