Subsidieregelingen

Lees verder

Hier vind je een kort overzicht van subsidieregelingen die openbare bibliotheken kunnen gebruiken voor projecten.

ESF 2014-2020 ‘Duurzame Inzetbaarheid’

Deze Europees Sociaal Fonds (ESF)-procedure is voor individuele organisaties. Het ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid door projecten van individuele organisaties te ondersteunen om werknemers gezonder en langer aan het werk te houden. Bedrijven kunnen 50% subsidie ontvangen voor kleinschalige projecten van max. 20.000 euro.

Subsidieregeling praktijkleren

De subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Lees meer over de voorwaarden op pagina Subsidieregeling Praktijkleren van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.