Ga door naar hoofdcontent

StOL

Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) is door de overheid aangewezen om de hoogte van tarieven voor leenvergoedingen vast te stellen.

Bestuur

In het bestuur van de StOL zijn rechthebbenden via Stichting Leenrecht en de betalingsplichtige bibliotheken via de VOB op evenwichtige wijze vertegenwoordigd.

De StOL heeft een onafhankelijke voorzitter die wordt benoemd door de ministers van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als partijen in de StOL er niet uit komen, heeft de voorzitter de bevoegdheid om zelf een tariefbesluit te nemen dat bindend is voor alle partijen.

VOB delegatie

  • Perry Moree (Directeur-bestuurder ZB, voorzitter)
  • Sam Hermans (Directeur Bibliotheek Den Haag)
  • Gerard Hendriks (Directeur-bestuurder Bibliotheek Aan de Vliet)

Wil je meer weten?
Neem contact op met de VOB.