Lees verder

Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) is door de overheid aangewezen om de hoogte van tarieven voor leenvergoedingen vast te stellen.

De VOB onderhandelt in deze stichting namens de aangesloten leden.

Bestuur

In het bestuur van de StOL zijn rechthebbenden via Stichting Leenrecht en de betalingsplichtige bibliotheken via de VOB op evenwichtige wijze vertegenwoordigd.
De StOL heeft een onafhankelijke voorzitter die wordt benoemd door de ministers van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als partijen in de StOL er niet uit komen, heeft de voorzitter de bevoegdheid om zelf een tariefbesluit te nemen dat bindend is voor alle partijen.

Paul Broekhoff benoemd in StOL – feb 2019

Op 14 februari heeft ons bestuur Paul Broekhoff (directeur Bibliotheek Den Haag) benoemd als opvolger van Rob Pronk in de VOB onderhandelingsdelegatie in de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL).

Anne Rube en Erna Winters herbenoemd in VOB delegatie StOL – mrt 2018

Het bestuur van de VOB heeft in de vergadering van 6 maart 2018 Anne Rube en Erna Winters herbenoemd (met terugwerkende kracht per januari 2018) als voorzitter respectievelijk lid van de VOB onderhandelingsdelegatie in de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL).

Rob Pronk herbenoemd in VOB delegatie StOL – apr 2016

Het bestuur van de VOB heeft in zijn vergadering van 1 april 2016 Rob Pronk herbenoemd – met terugwerkende kracht per 1 februari 2016 – als lid van de VOB onderhandelingsdelegatie in StOL.

Anne Rube voorzitter VOB delegatie StOL – okt 2014

De onderhandeldelegatie van de VOB bestaat per 1 januari 2015 uit Anne Rube (voorzitter), Erna Winters, Rob Pronk en Fanny Pang (secretaris).
Het bestuur van de VOB heeft in zijn vergadering van 17 oktober 2014 Anne Rube (directeur ProBiblio) benoemd tot voorzitter van de VOB delegatie in de StOL per 1 januari 2015. Zij neemt de plaats in van Hans van Velzen, die vanwege zijn pensioen deze activiteit voor de VOB staakt.
Per 1 januari 2015 neemt Fanny Pang (bureau VOB) de taak van secretaris van de delegatie over van Evert Slot. Ook hij staakt deze activiteit vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Meer over
– Leenrecht
– Leenrecht en andere vormen
– Leenvergoedingen
– Tarieven leenvergoedingen

VOB delegatie StOL
– Anne Rube (directeur ProBiblio) – voorzitter
– Erna Winters (directeur Bibliotheek Kennemerwaard)
– Paul Broekhoff (directeur Bibliotheek Den Haag)
– Fanny Pang (VOB) – secretaris

Bestuur
– Dhr. Mr. J.A. Hagen – voorzitter StOL
– Mw. A. Rube – secretaris (namens VOB)
– Dhr. R. Verhoef – penningmeester (namens Stichting Leenrecht)
– Dhr. P.G.T. Broekhoff (namens VOB)
– Mw. E. Winters (namens VOB)
– Dhr. D.J. van Leeuwen (namens Stichting Leenrecht)
– Dhr. M. Schok (namens Stichting Leenrecht)

Vaste adviseurs
– Mw. mr. F. Pang (VOB)
– Mw. I. de Jong (Kunstuitleen)
– Dhr. A. Polman (Stichting Leenrecht)