stOl, wat is dat ook alweer?

stOl

Lees verder

stOl staat voor Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen. Het is een overheidsorgaan, dat de hoogte van tarieven voor leenvergoedingen vaststelt. Ook VOB is vertegenwoordigd in het stOl-bestuur.

Aan het roer van stOl staat een onafhankelijke voorzitter. De ministers van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemen deze voorzitter. Momenteel is dat Paul Broekhoff, de directeur van Bibliotheek Den Haag. Daarnaast bestaat het bestuur uit vertegenwoordigers van Stichting Leenrecht en de betalingsplichtige bibliotheken.

De voorzitter heeft de bevoegdheid om een bindend tariefbesluit te nemen (bijvoorbeeld als de partijen in stOl er onderling niet uitkomen).

Het bestuur van stOl bestaat uit:

• Paul broekhoff (voorzitter)
• Mw. A. Rube – secretaris (namens VOB)
• Dhr. R. Verhoef – penningmeester (namens Stichting Leenrecht)
• Dhr. P.G.T. Broekhoff (namens VOB)
• Mw. E. Winters (namens VOB)
• Dhr. D.J. van Leeuwen (namens Stichting Leenrecht)
• Dhr. M. Schok (namens Stichting Leenrecht)

Vaste adviseurs van stOl zijn:

• Mw. mr. F. Pang (VOB)
• Mw. I. de Jong (Kunstuitleen)
• Dhr. A. Polman (Stichting Leenrecht)

Meer informatie

• Leenrecht
• Leenrecht en andere vormen
• Leenvergoedingen
• Tarieven leenvergoedingen