Ga door naar hoofdcontent
InformatieStatuten en huishoudelijk reglement

Statuten en huishoudelijk reglement

Deze Statuten van de VOB zijn aangenomen in de ledenvergadering van de VOB op 8 december 2023 en gepasseerd ten kantore van Notariskantoor DUO Notariaat & Adviseurs te Utrecht op 22 maart 2024. Bekijk ook het Huishoudelijk Reglement, het Directiestatuut en het Reglement Auditcommissie.

Leden

Wij onderscheiden twee type leden:

  1. leden (bibliotheekorganisaties en provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s))
  2. buitengewone leden

Contributiestelsel

Het contributiebedrag is gebaseerd op twee grondslagen:

  1. aantal inwoners van het werkgebied
  2. aantal fte’s