Ga door naar hoofdcontent
InformatieStatuten en huishoudelijk reglement

Statuten en huishoudelijk reglement

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de VOB zijn op 16 juni 2016 gewijzigd.

Leden

Wij onderscheiden vier type leden:

  1. bibliotheekorganisaties
  2. provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s)
  3. buitengewone leden
  4. en overige leden.

Contributiestelsel

Het contributiebedrag is gebaseerd op drie grondslagen: vaste voet, staffelbedrag naar inwoneraantal en een bedrag per fte.

Elk van onze leden betalen:

  • een vaste voet;
  • een bedrag per inwoner van het werkgebied.
    De inwonertallen zijn gestaffeld: als een lid een hogere staffel bereikt, betaalt je voor de inwoners in deze staffel een lager bedrag per inwoner.

Leden die tevens werkgever zijn:

  • betalen een vast bedrag per fte.