Ga door naar hoofdcontent
InformatieSociale veiligheid

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid op de werkvloer betekent een omgeving waarin werkenden respectvol met elkaar omgaan, zichzelf kunnen zijn, fysiek en mentaal gezond zijn, fouten mogen maken en hun vakmanschap optimaal kunnen inbrengen in hun betekenisvolle werk. Sociale en fysieke veiligheid zijn belangrijke randvoorwaarden in organisaties.

Visie op sociale veiligheid

  • De werkgever draagt zorg voor een sociaal en fysiek veilige werkomgeving waarin medewerkers zichzelf kunnen zijn en hun werk zonder gevaar kunnen uitvoeren.
  • De werkgever implementeert het hiervoor benodigde het instrumentarium binnen de organisatie.
  • De werkgever stimuleert het gesprek over sociale veiligheid en is helder over de grenzen.
  • De werkgever geeft zelf het goede voorbeeld. De ander moet zich gezien en gehoord voelen.
  • De werkgever stelt hiervoor een gedragscode op.

Vertrouwenspersonen

Het is belangrijk dat werknemers terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon als zij geconfronteerd worden met ongewenst gedrag (zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie). Ook de arbocatalogus voor openbare bibliotheken besteedt aandacht aan ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Binnen het arbeidsomstandighedenbeleid ben je als werkgever, wettelijk verplicht aandacht te besteden aan het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Een vertrouwenspersoon kan binnen de eigen organisatie geregeld worden of via een externe partij.

De VOB werkt samen met ArboNed om ongewenst gedrag op de werkvloer tegen te gaan. Via Arboned kan een vertrouwenspersoon worden afgenomen tegen een gereduceerd tarief. Alle leden van de VOB kunnen hier gebruik van maken. Het aanvragen van een offerte tegen gereduceerd tarief kan via de website van ArboNed of door te bellen met 030-2996277. Met de aansluiting van de VOB bij Mores.online kunnen leden en hun werknemers ook daar terecht om melding te maken van ongewenste omgangsvormen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Mores.online

De VOB ondersteunt Mores.online, het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen (zoals seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, intimidatie en pesten) in de culturele en creatieve sector. Het meldpunt is geïnitieerd door verschillende organisaties in de culturele en creatieve sector en is voor iedereen die werkzaam is in deze sectoren. Mores is een aanvulling op de al bij organisaties bestaande regelingen en is opgericht ten behoeve van diegenen die binnen de bestaande structuur niet terecht kunnen, menen niet of onvoldoende

De vertrouwenspersonen van het meldpunt zijn onafhankelijk en hebben een geheimhoudingsplicht. Zij behandelen elke melding ‘op maat’; de melder houdt de regie en beslist.

Een werkgever kan Mores om advies vragen. Mores hanteert de Regeling Optreden tegen Ongewenste Omgangsvormen.

De VOB en haar leden gebruiken deze regeling als leidraad en handelen daarnaar.

Aan de slag met sociale veiligheid

Hulp voor medewerkers en vrijwilliger

Zij kunnen direct met hun vraag of probleem terecht bij:

Hulp voor bezoekers en cursisten

Zij kunnen direct met hun vraag of probleem terecht bij:

Sociale veiligheid en arbo – voor werkgever en werknemer

Sociale veiligheid en verzekeraars

Sociale veiligheid en ledenvoordeel

  • Samenwerking VOB met ArboNed voor zowel werknemers als vrijwilligers. Eén van de onderdelen van het PSA-beleid dat bij ArboNed afgesloten kan worden is de vertrouwenspersoon. Het aanvragen van een offerte tegen gereduceerd tarief kan via de website van ArboNed of door te bellen met 030-2996277.
  • Leden van de VOB kunnen via het Platform Vrijwillige Inzet (NOV) gratis gebruikmaken van hulp van en inspiratiesessies door experts op het gebied van sociale veiligheid en de VOG.
  • Leden van de VOB krijgen korting op deze trainingen.