Ga door naar hoofdcontent
InformatieRisico-Inventarisatie en -Evaluatie

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

RI&E

De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is een lijst waarmee u als werkgever mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen uw bibliotheek op een rij zet.

Je bent wettelijk verplicht om altijd een accurate en actuele RI&E hebben.

Digitaal

De RI&E Openbare Bibliotheken is een digitaal instrument ontwikkeld door de VOB en de vakbonden.
Om de RI&E Openbare Bibliotheken te starten, moet u zich eerst registreren met uw emailadres en een wachtwoord. Na registratie kunt u op elk moment inloggen om uw RI&E af te maken, te wijzigen of een nieuwe RI&E te starten.

Wat moet ik doen?

Er zijn vier stappen die u moet doorlopen voor een RI&E:

  • De voorbereidingspagina geeft u een overzicht van de RI&E die u gaat invullen.
  • U brengt de gezondheids- en veiligheidsrisico’s in uw bedrijf in kaart. Dat doet u door een reeks vragen te beantwoorden.
  • Evaluatie: Het resultaat is een opsomming van de knelpunten in uw bedrijf. Bij elk knelpunt bekijkt u hoe groot de risico’s zijn.
  • Plan van aanpak: U geeft aan hoe u de knelpunten oplost. Het programma helpt u daarbij. U kunt de rapporten afdrukken voor uzelf, voor uw medewerkers en voor uw arbodienst of arbodeskundige. Ook kunt u deze als bijlage per mail verzenden.

Hoeveel tijd kost het?

Het is niet mogelijk om aan te geven hoeveel tijd het kost om de RI&E in te vullen.

Moet ik me voorbereiden?

Nee, in de toelichtingen per risico worden de specifieke vereisten uitgelegd. Ook leest u daar of specifieke documenten nodig zijn en waar u meer informatie kunt vinden.