Ga door naar hoofdcontent
InformatieRisico-Inventarisatie en -Evaluatie

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

RI&E

De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is een lijst waarmee je als werkgever mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen jouw bibliotheek op een rij zet. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om altijd een accurate en actuele RI&E hebben.

Erkenning Steunpunt RI&E

De RI&E openbare bibliotheken is erkend door het Steunpunt RI&E. Vanwege deze erkenning komen bibliotheken met maximaal 25 werknemers, die gebruik maken van dit RI&E instrument in aanmerking voor toetsingsvrijstelling. Dat scheelt tijd en kosten.

Digitaal

De RI&E openbare bibliotheken is een digitaal instrument ontwikkeld door de VOB en de vakbonden.
Om de RI&E openbare bibliotheken te starten, moet de werkgever zich eerst registreren met een emailadres en een wachtwoord. Na registratie is het mogelijk op elk gewenst moment in te loggen om de RI&E af te maken, te wijzigen of een nieuwe RI&E te starten.

Hoe werkt het?

Er zijn vier stappen die doorlopen moeten worden voor een RI&E:

  • De voorbereidingspagina geeft een overzicht van de RI&E die wordt ingevuld.
  • De werkgever brengt de gezondheids- en veiligheidsrisico’s in zijn organisatie in kaart door een reeks vragen te beantwoorden.
  • Evaluatie: Het resultaat is een opsomming van de knelpunten in de organisatie. Bij elk knelpunt bekijkt de werkgever hoe groot de risico’s zijn.
  • Plan van aanpak: De werkgever geeft aan hoe de knelpunten op te lossen. Het programma helpt daarbij. De werkgever kan de rapporten afdrukken voor eigen gebruik, voor het personeel en voor de arbodienst of arbodeskundige. Ook kan deze als bijlage per mail worden verzonden.

Hoeveel tijd kost het?

Het is niet mogelijk om aan te geven hoeveel tijd het kost om de RI&E in te vullen.

Moet ik me voorbereiden?

Nee, in de toelichtingen per risico worden de specifieke vereisten uitgelegd. Ook wordt aangegeven of specifieke documenten nodig zijn en waar eventueel meer informatie is te vinden.