Ga door naar hoofdcontent
InformatieRI&E Openbare Bibliotheken

RI&E Openbare Bibliotheken

Digitaal

De RI&E Openbare Bibliotheken is een digitaal instrument ontwikkeld door de VOB en de vakbonden.
Om de RI&E Openbare Bibliotheken te starten, is het van belang om je eerst te registreren met een e-mailadres en wachtwoord. Daarna kun je op elk moment inloggen om de RI&E af te maken, te wijzigen of een nieuwe RI&E te starten.

Wat moet ik doen?

Er zijn vier stappen die u moet doorlopen voor een RI&E:

  • De voorbereidingspagina geeft een overzicht van de RI&E die je gaat invullen.
  • Je brengt de gezondheids- en veiligheidsrisico’s in jouw bibliotheekorganisatie in kaart, door neen reeks vragen te beantwoorden.
  • Evaluatie: Het resultaat is een opsomming van de knelpunten en risico’s in jouw bedrijf.
  • Plan van aanpak: Het programma helpt met aangeven hoe je de knelpunten oplost. De rapporten kun je afdrukken of per mail verzenden voor jezelf, medewerkers en voor de arbodienst of arbodeskundige.

Hoeveel tijd kost het?

Het is niet mogelijk om aan te geven hoeveel tijd het kost om de RI&E in te vullen.

Moet ik me voorbereiden?

Nee, in de toelichtingen per risico worden de specifieke vereisten uitgelegd. Ook leest u daar of specifieke documenten nodig zijn en waar u meer informatie kunt vinden. Ga naar de RI&E Openbare Bibliotheken.

Wil je meer weten?
Neem dan contact op met Christine Oyen
Contactgegevens