Ga door naar hoofdcontent
InformatieRegeling reprorecht

Regeling reprorecht

Reprorecht is een vergoeding die bedrijven, overheidsinstellingen en onderwijsinstellingen betalen voor het kopiëren uit boeken, kranten en tijdschriften. Deze publicaties zijn beschermd met het auteursrecht.

Een bedrijf of instelling mag papieren of digitale kopieën maken van publicaties voor intern gebruik (fotokopie, scan, e-mail, print). De makers van deze publicaties (bijvoorbeeld schrijvers, fotografen en uitgevers) hebben recht op een vergoeding. De Stichting Reprorecht zorgt ervoor dat auteurs en uitgevers een reprorechtvergoeding krijgen als er uit hun werk gekopieerd wordt.

Digitaal kopiëren

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een overeenkomst met de stichting Reprorecht afgesloten waarin ook het digitaal kopiëren is opgenomen, samen met een vertegenwoordiging van aangesloten branches.

In 2023 is de afdracht van bibliotheken nog gebaseerd op de arbeidsintensieve opgave van “kopieermachinetikken”. Vanaf 2024 is de werkwijze gelijkgeschakeld aan de afspraak met VNO-NCW en MKB-Nederland.

Kijk op reprorecht voor meer informatie.

Wil je meer weten?
Neem dan contact op met Toon Kets
Contactgegevens