Regeling reprorecht

Lees verder

Reprorecht is een vergoeding die bedrijven, overheidsinstellingen en onderwijsinstellingen betalen voor het kopiëren uit boeken, kranten en tijdschriften. Deze publicaties zijn beschermd met het auteursrecht.

Een bedrijf of instelling mag papieren of digitale kopieën maken van publicaties voor intern gebruik (fotokopie, scan, e-mail, print). De makers van deze publicaties (bijvoorbeeld schrijvers, fotografen en uitgevers) hebben recht op een vergoeding. De Stichting Reprorecht zorgt ervoor dat auteurs en uitgevers een reprorechtvergoeding krijgen als er uit hun werk gekopieerd wordt.

Digitaal kopiëren

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een overeenkomst met de stichting Reprorecht afgesloten waarin ook het digitaal kopiëren is opgenomen, samen met een vertegenwoordiging van aangesloten branches. Deze regeling biedt meer vrijheid en ruimte aan gebruikers om te kiezen voor ‘betalen op maat’. Er is keus uit:

  • geen kopieën;
  • minder dan het gemiddelde aantal kopieën;
  • gemiddelde aantal kopieën;
  • of bovengemiddeld aantal kopieën.

Voor ‘minder dan gemiddeld’ en ‘bovengemiddeld’ zijn afspraken op maat te maken. Kijk op reprorecht.nl voor meer informatie.